Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Szkoła w Przywidzu do zamknięcia przez oszczędności - rodzice zbulwersowani zmianami

27.05.2007

Pani wójt na spotkanie z rodzicami nie przyszła. FOT. Alicja Zielińska Władze gminy zmieniły obwody szkolne w Przywidzu. Spowoduje to konieczność wożenia części dzieci z miejscowego zespołu szkół do innych odległych placówek. Rodzice są oburzeni, że nie bierze się pod uwagę ich opinii. Nie przemawia do nich argument władz o oszczędnościach i konieczności zamknięcia jednego z budynków szkoły, w którym uczą się najmłodsi.

Rada Rodziców zorganizowała spotkanie mieszkańców, by problem przedyskutować, nie przyszły na nie jednak ani pani wójt, ani pani dyrektor szkoły, a uczestniczące w nim przedstawicielki urzędu - sekretarz, inspektor ds. oświaty i przewodnicząca Rady Gminy - nie potrafiły udzielić wyczerpujących odpowiedzi na padające z sali pytania i zarzuty. A tych nie brakuje, dotyczą one przede wszystkim wprowadzanej, jak powiedziano, reformy oświaty. Rodzice czują się lekceważeni i oszukani. Są przeciwni dowożeniu ich dzieci do innych szkół.

- Tutaj dziecko chodziło i chodzić będzie - mówiły mamy. - Do szkoły w Przywidzu mają zaledwie trzy kilometry, po zmianach będą jeździły 8-9 km. - Moje dziecko jest bardzo wrażliwe, tu ma przyjaciółki, z którymi po reorganizacji zostanie rozdzielona - dodaje inna mama. - Już teraz bardzo to przeżywa i płacze.

Według rodziców, pogorszą się warunki nauki w szkołach, głównie w Trzepowie i Pomlewie, w których przybędzie dzieci. Klasy są niewielkie, nie ma też szatni.

- Szkoły te mają małe klasy, do tej pory uczyło się w nich po 14-16 dzieci, po zmianach ma tam być nawet do 26-28 uczniów - dodają oburzone kobiety. - Jak będzie wyglądała klasa? Ławki postawią pod samą tablicą i nauczycielce na plecach? Mówi się, że zmiany te mają służyć oszczędnościom, ale jakim, czyim? Tego nikt nie chce nam wyjaśnić.

Zespół szkół w Przywidzu funkcjonuje w trzech budynkach. Jeden z nich, gdzie są przedszkolaki oraz klasy 0-III, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Ma być zamknięty, a dzieci "rozparcelowane" po innych placówkach. Stąd m.in. wprowadzone uchwałą zmiany obwodów.

- Nikt z rodzicami tych zmian nie konsultował - mówi Jolanta Barton, przewodnicząca Rady Rodziców. - Uważamy że wystarczy dostosować budynek, gdzie uczą się najmłodsi, do potrzeb i wymogów szkoły i problemu nie będzie. Były już nawet plany takich zmian, ale gdzieś się zapodziały. Przy tej przywidzkiej reformie prace też stracą nauczyciele.

Innego zdania jest wójt Przywidza Bożena Mielewczyk-Zawada. Twierdzi, że wprowadzane zmiany mają mieć wpływ nie tylko na oszczędności, ale również na podniesienie poziomu oświaty w gminie i większą dostępność uczniów do różnego typu zajęć.

- Nasza gmina nie należy do najbogatszych, mamy ogromne zastałości w rozwoju m.in. infrastruktury, np. gmina skanalizowana jest tylko w 10 proc. - stwierdza pani wójt. - Doinwestowania wymaga także oświata. Dlatego chcemy przy istniejącym gimnazjum dobudować skrzydło, w którym znajdą się nowoczesne sale dla uczniów szkoły podstawowej, sanitariaty. Sytuacja obecna jest przejściowa na okres ok. dwóch lat i rodzice powinni to zrozumieć.

- Budynek przy ul. Cisowej będzie zamknięty - dodaje zdecydowanie Magdalena Czernis, dyrektor szkoły. - Szkoda pieniędzy na jego adaptację. Pieniądze te powinny zasilić nową inwestycję, w 2011 roku dobudowane skrzydło ma być gotowe.

Rodzice nie wierzą w realizację inwestycji. - Przez 8 lat nie potrafiliście zrobić remontu w tym gimnazjum, a teraz mamicie nas budową drugiego skrzydła - mówił wzburzony rodzic. - Tym bardziej że w budżecie nie ma na ten cel złotówki.

Niezbyt majętna gmina, a wydatki na oświatę ogromne

15 mln zł - gmina Przywidz nie należy do najbogatszych w regionie, nie ma tu rozwiniętego przemysłu ani większych zakładów pracy, które miałyby wpływ na spływające do gminnej kasy podatki. Budżet tej gminy to około 15 milionów złotych, z czego na oświatę przeznacza się rocznie około 5,5 mln złotych.

656 - tyle dzieci uczy się w szkołach gminy Przywidz w roku szkolnym 2008/09. Znajdują się one w Przywidzu, Trzepowie, Pomlewie i Nowej Wsi Przywidzkiej, gdzie szkołę prowadzi stowarzyszenie. Według prognoz, liczba ta będzie malała do 594-616. Tylko w roku 2014 przewidywany jest wzrost ogólnej liczby uczniów do 622.

5 - tylu nauczycieli może stracić pracę w wyniku zmian, jakie niesie za sobą uchwała o nowych obwodach szkolnych. To nauczyciele uczący w budynku przy ulicy Cisowej. Jak twierdzi dyrektor zespołu szkół Magdalena Czernis, może być tak, że nauczyciele ci, by zachować pełen etat, będą musieli uczyć w kilku szkołach.

150 tys. - tyle kosztuje gminę roczne utrzymanie tylko jednego oddziału w szkole. Według Bożeny Mielewczyk-Zawady, wójt Przywidza, gminy nie stać na utrzymywanie szkół, gdzie w równorzędnych oddziałach jest po 12-16 dzieci. - By zracjonalizować wydatki powoduje się zmiany, łącząc takie klasy - powiedziała pani wójt.

Alicja Zielińska - POLSKA Dziennik Bałtycki

 

 

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy