Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

 „Naonczas spostrzegli trzydzieści lub czterdzieści wiatraków na tym polu. Ujrzawszy je, Don Kichote powiedział do giermka:

- Fortuna sprzyja naszym zamiarom bardziej, niż byśmy pragnąć mogli. Oto patrz tam, przyjacielu Sanczo Pansa, gdzie ukazuje się trzydzieści lub i więcej potwornych olbrzymów, z którymi zamyślam stoczyć walkę i wszystkich życia pozbawić; łup po nich będzie początkiem naszego wzbogacenia się, jest to bowiem słuszna wojna i doniosła służba boża znieść tak podłe nasienie z oblicza ziemi. (Don Kichote, Miguel de Cervantes, tłum. Anny Ludwika i Zygmunt Czerny; 1970).

Jakkolwiek istnieje wiele argumentów przeciw budowie elektrowni wiatrowych w Przywidzu, to z estetycznego punktu widzenia wiatraki mogą zwyczajnie popsuć nam krajobraz, dla którego przecież niektórzy z nas wybrali zamieszkiwanie w tej okolicy. Okazuje się, że już w XVI wieku wiatraki były postrzegane jako potworne olbrzymy, które należy znieść z oblicza ziemi. Nawet jeśli nie będzie to trzydzieści wiatraków, a jedynie pięć, to nie ulega wątpliwości, że nie pozostaną one nie zauważone. Kilkudziesięciometrowe potwory będą szpecić krajobraz pięknego Przywidza, a zastosowanie jasnej jednolitej kolorystyki i zakazu umieszczenia na nich reklam nie poprawi ich walorów wizualnych, których wydaje się, że w ogóle brak. Bardzo wątpliwe stwierdzenie (które słyszy się jako jedyny wizualny pseudo-argument za wiatrakami), że zabudowa elektrowni ma się wpasować w ład przestrzenny regionu, nie przekonuje zupełnie – jedynym ładem o jaki powinniśmy dbać jest ład przyrody, a nie „wŁADowywanie” sztucznych tworów w jej odwieczny porządek.

Nie dość zatem, że wiatraki spowodują „wizualne rozmycie” (obok innych objawów jednostek chorobowych, którym też trzeba być może będzie wytoczyć stosowną walkę), to jeszcze jeśli będzie się oglądać za oknem brzydkie wiatraki, to cierpienia będą podwójne!

Z tych względów wiatrakom trzeba powiedzieć stanowcze, ale estetyczne NIE!

----------------------------------------------------------

 

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy