Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Spadek wartości nieruchomości wskutek sąsiedztwa elektrowni wiatrowych można łatwo wytłumaczyć. Za mieszkanie w spokojnym, cichym miejscu z ładnym krajobrazem każdy jest skłonny zapłacić więcej aniżeli za mieszkanie w pobliżu nieestetycznego kolosa emitującego nieprzyjemny i szkodliwy hałas.

Potwierdzają to także badania przeprowadzone w 2008 roku w Wielkiej Brytani (Kornwalii) przez Royal Institution of Chartered Surveyors. Badania wykazały, że wycena nieruchomości jest zależna od jej odległości od instalacji wiatrowej, a także typu nieruchomości. Negatywna zależność dotyczy przede wszystkim domów szeregowych oraz domów typu bliźniak zlokalizowanych w promieniu ok. 1,6 km od farmy wiatrakowej. Wartość domów szeregowych była niższa aż o ok. 54%, a „bliźniaków” o ok. 34 % w porównaniu do tych znajdujących się dalej niż 1,6 km. od wiatraków.

Prawo polskie, w odróżnieniu od innych ustawodawstw (np. duńskiego), nie przyznaje żadnych specjalnych rekompensat z tytułu obniżenia wartości nieruchomości z powodu budowy w pobliżu elektrowni wiatrowej. Jeżeli zatem elektrownia powstanie obok was, nie możecie liczyć na żadne odszkodowanie „wprost”. Czeka was długa droga administracyjno-sądowa, która niekoniecznie może znaleźć szczęśliwe zakończenie, gdyż niezbędne będzie wykazanie szeregu przesłanek określonych przepisami prawa.

Obywatel, w którego sąsiedztwie zostanie zbudowana lub też zaplanowana budowa instalacji wiatrowych ma prawo do odszkodowania na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 36 tejże ustawy przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania za rzeczywistą szkodę lub żądania wykupienia nieruchomości lub jej części, jeśli korzystanie z niej w dotychczasowy sposób lub zgodnie z przeznaczeniem stanie się niemożliwe wskutek uchwalenia planu miejscowego albo jego zmian (np. umieszczenie farm wiatrowych). Nie są to jednak rekompensaty za spadek wartości nieruchomości, a za niemożność korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym gmina jako podmiot odpowiedzialny(także finansowo) za uchwalenie planu może być niezbyt skłonna do uznania naszych racji i stwierdzić, że farmy wiatrowe nie powodują żadnych zmian w korzystaniu z nieruchomości. Dla nas oznacza to długotrwałą sądową batalię o ochronę praw, które nam niechybnie przysługują.

W razie sprzedaży nieruchomości, w przypadku nieskorzystania z powyższego uprawnienia, można żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Jest to jedyny przypadek gdzie mamy szansę dostać jakiekolwiek pieniądze z tytułu spadku wartości nieruchomości. Niestety, owa szansa na uzyskanie ekwiwalentu pojawia się tylko w przypadku sprzedaży naszego gruntu, a przecież mało kto z nas planuje wyprowadzkę, a nawet jeśli planuje to znalezienie kupca, który chciałby mieszkać w domu sąsiadującym z wiatrakiem wydaje się nierealne. Na domiar złego spadek wartości nieruchomości trzeba będzie udowodnić, co wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym. W praktyce może to ponownie oznaczać konieczność wystąpienia na drogę sądową.

Reasumując, odpowiedź na pytanie „kto zapłaci za spadek wartości nieruchomości?” brzmi: „MY”. Jedynym sposobem, aby problem ten nie stał się naszym udziałem, jest przeciwdziałanie mu zanim de facto powstanie. Tym sposobem jest tę chwilę zablokowanie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Piekła Górnego, Kierzkowa i Borowiny, a w dalszym etapie – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dziś te miejscowości są zagrożone, jutro – wiatraki mogą się pojawić za naszym płotem. Pomóżmy im dziś, jutro oni pomogą nam.

----------------------------------------------------------

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy