Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Jako forma świadczeń opiekuńczych, przysługujący osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W odróżnieniu od świadczeń pielęgnacyjnych, niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki może powstać w wieku dorosłym – będzie zatem dotyczyć niepełnosprawnych rodziców, małżonka etc.

Warunki konieczne do uzyskania specjalnego zasiłku:

  • legitymowanie się przez osobę wymagającą opieki takim stopniem niepełnosprawności o jakim mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (skutkującym koniecznością stałej opieki osoby trzeciej)
  • rezygnacja z zatrudnienia lub niepodejmowanie pracy z uwagi na konieczność sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
  • spełnienie kryterium dochodowego, wynoszącego w przeliczeniu na osobę w rodzinie 664 złotych netto (w okresie zasiłkowym 2014/2015).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 złotych miesięcznie.

Stan prawny na 13.01.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 2 (201) z dn. 14.01.2015

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy