Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Dotychczasowe akty prawne mają zastosowanie do końca obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Dotychczasowe akty prawne mają zastosowanie do końca obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Takimi aktami prawnymi sa:

  • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  • Ustawa dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Obecnie obowiązujacym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 wraz z poź. zm.)

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy