Komu przysługuje emerytura częściowa?

Emerytura częściowa przysługuje po spełnieniu warunku:

  • posiadania okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn
  • osiągnięcia wieku wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Wysokość emerytury częściowej:

  • wysokość emerytury częściowej wynosi 50 proc. kwoty emerytury ustalonej według nowych zasad i nie podlega podniesieniu do kwoty najniższej emerytury
  • nabycie prawa do emerytury częściowej nie wymaga rezygnacji z zatrudnienia i po jej przyznaniu można dorabiać do emerytury bez ograniczeń

WAŻNE!

Kwoty pobranej emerytury częściowej zmniejszą poziom przyszłej emerytury powszechnej, gdyż:
wysokość emerytury powszechnej zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą sumę pobranych emerytur (sprzed odliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki zdrowotnej).

Stan prawny na 9.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 10 (209) 11 marca 2015