Czy zawarcie umowy o zakazie konkurencji jest obowiązkowe?

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji możliwe jest zarówno w momencie nawiązania stosunku pracy, jak i w okresie późniejszym. W tym pierwszym przypadku niezaakceptowanie warunków umowy może sprawić, że pracodawca zrezygnuje z zatrudnienia osoby, która nie godzi się na objęcie jej zakazem konkurencji. Natomiast w sytuacji, gdy podpisania takiej umowy odmawia zatrudniony już pracownik, strony prowadzą negocjacje w tej kwestii. Podkreślenia wymaga, że przepisy kodeksu pracy umożliwiają jedynie zawarcie dobrowolnej umowy o zakazie konkurencji. Pracownik nie musi więc takiej umowy podpisać. Z drugiej strony pracodawca nie musi być zmuszony do tolerowania prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej. Co za tym idzie, decyzja o odmowie zawarcia umowy o zakazie konkurencji powinna być przemyślana.

Stan prawny na 6.12 2014 r.
Łukasz Sulej
IBIS nr 50 (196) z dnia 10.12.2014