Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

W dniu 3 lipca 2012 roku o godz. 18.00 w Karczmie Przywidzkiej odbędzie się spotkanie na temat gazu łupkowego.

Organizatorem jest PBS Sopot na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

Tytułem komentarza

Spotkanie, okazało się, że jest zamknięte dla społeczeństwa (grupa przybyła była wręcz wypraszana). Zostały zaproszone jedynie wcześniej wyselekcjonowane 4 osoby, które są ZA wydobyciem gazu łupkowego i 4 osoby, które są przeciw (z całej Gminy). Niestety, nikt z firmy badawczej nie potrafił udzielić informacji mieszkańcom o kluczu doboru respondentów.

Dziwi fakt, że badania te są prowadzone przed rzetelną informatyzacją społeczeństwa, a nie po. Sam Wójt, zabierając głos, wyraził zaniepokojenie, że ze strony PGNiG nie ma miarodajnej i kompleksowej informatyzacji w tym zakresie.

Prowadzenie badań tego typu, na zlecenie podmiotu zainteresowanego eksploatacją złóż gazu w naszej Gminie, należy uznać za tendencyjne i niewiarygodne. Fakt ten potwierdza też opłata w wysokości 80 zł za udział w tym spotkaniu. Czy ktoś, kto chce poznać opinię ludzi, za nią płaci?

Podpisz petycję

----------------------------------------------------------

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy