Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

praca gmina

Wójt Gminy Przywidz ogłosił konkurs na Dyrektora Szkoły w Pomlewie

Obecny dyrektor został odwołany ze stanowiska w październiku roku 2013 Zarządzeniem Wójta Gminy Przywidz nr 43/2013 za naruszenie dyscypliny pracy. Odwołanie dotychczasowego dyrektora było spowodowane brakiem konsultacji z Wójtem Gminy Przywidz podejmowanych przez dyrektora czynności.

Oferty należy składać do 24.02.2014 roku do godziny 15.30 pod adresem: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz


SPROSTOWANIE

Przepraszamy wszystkich internautów odwiedzających naszą stronę, za nieścisłe informacje zamieszczone na naszym portalu. Wynikają one z braku umieszczenia uzasadnienia do zarządzenia Wójta nr 43/2013 umieszczonego w BIP Urzędu Gminy i oparciu się na ogólnych informacjach.

Jednakże należy zadać pytania czy:

  1. Zainteresowany konsultował się i uzyskał zgodę (jak inni dyrektorzy) na prowadzenie czynności prawnych w stosunku do osób trzecich, gdyż każdy dyrektor zatrudniony przez Wójta pracuje na jego wizerunek?
  2. Jeśli Zainteresowany nie konsultował z Wójtem swojego wniosku o sprostowanie i współpracę z kancelarią, to czy ponownie nie naruszył zasad panujących w naszej Gminie i nie powinien być ponownie odwołany?
  3. Kto zapłaci Radcy Prawnemu – sam zainteresowany czy Urząd Gminy (czyli podatnicy) zwłaszcza, że „naruszenie dyscypliny pracy” a „brak konsultacji z Wójtem Gminy Przywidz podejmowanych przez dyrektora czynności” jest dla wielu prostych ludzi tożsame?

Z chęcią poznamy odpowiedzi na powyższe pytania i je opublikujemy.

Pobierz:

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy