Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

W dniu 7.05.2014 o godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Gminy Przywidz.

Najważniejszym punktem sesji będzie zmiana budżetu Gminy. Planuje się zwiększenie deficytu budżetu na 2014 rok o kwotę 548.727 zł do poziomu 3.864.791 zł. Deficyt ten powstanie m.in. na skutek remontu ulic na osiedlu 700-lecia w Przywidzu - Etap I (zakres prac - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 mb. ulic: Wł. Łokietka i Chabrowej w Przywidzu) o kwotę 200.000 zł.

W tym miejscu zachodzi pytanie: dlaczego akurat ta ulica? Czy nie ma gorszych, pilniejszych i prowadzących do większej ilości mieszkańców? Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze akurat tych ulic? Czekamy na odpowiedź Urzędu Gminy, choć wiemy, że oczekiwania te są płonne.

Zgodnie z informacjami jakie do nas napływają, istnieje duża szansa na zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktu dotyczącego budowy „wiatraków” w naszej Gminie.

Zapraszamy mieszkańców</p>

Pobierz:

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy