Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

11.09.2008 r.

Ochotnicza Straż Pożarna z Przywidza zapowiedziała, że prawdopodobnie nie będzie jeździć na akcje ratownicze. To reakcja na decyzję Bożeny Mielewczyk-Zawady, wójta gminy Przywidz, która wypowiedziała OSP umowę używania świetlicy przy remizie. Strażacy organizowali w świetlicy m.in. spotkania towarzyskie. Wójt Mielewczyk-Zawada zerwała umowę w trybie natychmiastowym. Decyzję umotywowała prowadzeniem w strażackiej świetlicy działalności gospodarczej przez osoby trzecie, zaznaczając jednak w piśmie, iż "wypowiedzenie nie narusza prawa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu do korzystania z innych pomieszczeń remizy".

Strażacy z OSP w Przywidzu dotychczas nie zawodzili podczas akcji ratowniczych. fot. Wawrzyniec Rozenberg

- Wielokrotnie wzywaliśmy OSP do zaprzestania działalności niezgodnej z umową użyczenia świetlicy, jednak bezskutecznie - wyjaśnia decyzję Bożena Mielewczyk-Zawada. - Przykro, że strażacy podjęli decyzję, iż nie będą ratować ludzi. Gmina Przywidz jest jednak zabezpieczona przez ościenne jednostki. Sprawy związane z bezpieczeństwem omówimy szczegółowo 11 września, podczas spotkania Zarządu Powiatowego OSP.

- Po odebraniu nam świetlicy część kolegów uznała, że to szykanowanie ich przez władze gminy i zapowiedziała rezygnację z dalszej działalności w OSP - twierdzi Mirosław Olszewski, prezes OSP w Przywidzu. - Rzeczywiście może dojść do sytuacji, że nie wyjedziemy na akcję, bo druhowie nie stawią się na alarm. Jesteśmy dobrze wyszkoloną jednostką, działającą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Mamy czterech ratowników medycznych. W tym roku byliśmy wzywani do akcji 90 razy. Nigdy nie zawiedliśmy. Zawsze jesteśmy na miejscu przed zawodowymi strażakami z Pruszcza Gdańskiego. Pożarów mamy w gminie na szczęście mało. Większość akcji to wypadki drogowe. Pomieszczenie przy remizie, w którym znajduje się nasza świetlica, jest dla nas bardzo ważne. Chcemy wydzielić tam kącik sanitarny z prysznicem i przebieralnią.

- Nic nie wiem o jakiejkolwiek działalności gospodarczej OSP w Przywidzu - denerwuje się Wojciech Etmański, wiceprezes tej jednostki. - Wójt straszyła już wcześniej, że odbierze nam świetlicę, bo użyczamy jej na spotkania lokalnego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Robimy to nieodpłatnie. Może stąd wzięło się podejrzenie, że prowadzimy działalność gospodarczą? Wyremontowaliśmy pomieszczenie kosztem trzydziestu tysięcy złotych zebranych wśród strażaków, a teraz mamy je stracić?

St. bryg. Marek Warakomski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. dziwi się, że żadna ze stron nie zwróciła się do niego o pomoc. - Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców gminy - podkreśla. - Nie może być mowy o protestach i konfliktach strażaków z władzami samorządu! Jeśli chociaż raz strażacy z Przywidza nie stawią się na wezwanie, natychmiast podpiszę wniosek o wykreślenie ich jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ten konflikt trzeba jak najszybciej załagodzić. Mogę być negocjatorem.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
POLSKA Dziennik Bałtycki
 

09.09.2008 r. TO PRZYNIÓSŁ DZIEŃ
(część dotycząca OSP w Przywidzu)

plik wilkości 3451 kB; czas nagrania 3 min. 40 sek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu powstała w 1950 roku. Gminna Rada Narodowa w Przywidzu postanowiła, że w Przywidzu powinna powstać Ochotnicza Straż Pożarna. Ze względów braku przeszkolonych ludzi zaczęto szukać człowieka, który nadawał by się do roli Naczelnika OSP, po niedługim czasie funkcję tą zaproponowano Panu Olszewskiemu Ignacowi, który prowadził zakład szewski u państwa Królik zam. przy ul. Uhlenberga w Przywidzu, miał on też stosowne przeszkolenie w zakresie obsługi motopomp pożarniczych.

Początkowo OSP Przywidz składała się z niewielkiej grupy ludzi do której należeli: Skrobun Aleksander, Machut Jan, Pałasz Franciszek, Borowik Stanisław, Szustak Ireneusz, Doczyk Bolesław, Tarnowski Kazimierz, Woloszyk Wincety. OSP posiadała wtedy bardzo ubogi sprzęt a ponieważ nie było jeszcze remizy strażackiej, przechowywano go w różnych miejscach tj. w piwnicy pod budynkiem Urzędu Gminy, w podwórzu PGR-u, na zapleczu kina lub w budynku umiejscowionym przy placu spędowym GS. Do pożarów trafiano różnie: pojazdami konnymi, traktorem z przyczepą a gdy i tego zabrakło po prostu zatrzymywano pojazdy na ulicy.

Pożarów na terenie gminy było dużo ale największym który przyniósł ogromne straty był pożar wsi Borowina w roku 1956 w maju. Spaliła się wówczas prawie cała wieś, zostało zaledwie kilka domostw. Druh Kluczyński Karol do dzisiaj wspomina, że jadąc traktorem do pożaru w Borowinie był przed Strażą z Pruszcza Gd. W drodze zacierał się tłok silnika trzykrotnie co stwarzało przymusowe postoje w czasie tak ważnej jazdy.

W latach 1961-62 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim przekazała do OSP w Przywidzu dwa wozy — francuzki „BETWORD” oraz polski „STAR 20”. Ponieważ wozy te nie mieściły się w pomieszczeniach którymi dysponowała OSP, stacjonowały na podwórku PGR-u. Poza tym wozy te ze względu na duże zużycie niebawem były skasowane.

W 1964 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Remizy. Należeli do niego: Elwart Henryk, Kisiel Sławomir, Buksiński Jan, Kąkol Jan, Skrobun Aleksander, Kluczyński Karol, Sochowski Aleksander.

Komitet ten wystąpił do mieszkańców Przywidza by w czynie społecznym zacząć rozbiórkę domu mieszkalnego-poniemieckiego w miejscu w którym stoi remiza.

W odpowiedzi na apel gospodarze gminy Przywidz tacy jak: Czesław Mański, Goryszewski Marian, Dufke Herbert, Wodziński – wywozili gruzy wozami na drogę do Katarynek. Dużą pomoc udzieliła młodzież lecz największy udział mieli strażacy.

Budowa remizy z różnych powodów zaniedbania, trwała ponad dziesięć lat . Pierwszym murarzem który rozpoczął budowę był Pan Holtz z Suchej Huty. W ciągu pierwszego roku postawiono fundamenty. Planowano także budowę piętra jednak okazało się że fundamenty nie uniosą dodatkowego ciężaru. Remizę przekazano do użytku w roku 1977.

Strażacy jednak nie czekając na swoją remizę brali czynny udział w akcjach bojowych jak i na zawodach organizowanych wówczas przez Komendę Powiatową w Pruszczu Gdańskim.

24 listopada 1979 roku włodarze Gminy Przywidz na czas remontu restauracji Gminnej Spółdzielni zamienili remizę w knajpę wiejską. Chwała????? im za to.

Działalność OSP jednak nie ustała całkowicie, boksy garażowe z łaskawości władz zostały w zarządzie Strażaków.

W tym samym roku przeprowadzono wybory do nowych władz OSP Przywidz celem jej uaktywnienia. Nowy Zarząd OSP w Przywidzu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Stefan Olszewski
 2. Naczelnik- Kloka Marek
 3. Z-ca Naczelnika – Strojecki Józef
 4. Skarbnik -Ropel Kazimierz
 5. Sekretarz – Strojecki Kazimierz
 6. Gospodarz – Karol Kluczyński

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca - Kluczyńska Mirosława
 2. Członek – Paczuła Józef
 3. Członek – Majchrzak Marian

Dnia 22 grudnia 1979 roku Zarząd OSP Przywidz powołał do działalności Kobiecą Drużynę Pożarniczą:

 1. Kluczyńska Mirosława
 2. Kloka Małgorzata
 3. Bawelska Lucyna
 4. Borowik Lucyna
 5. Brzezińska Cecylia
 6. Kloka Lidia
 7. Rożak Daria

Drużyna kobieca po kilku szkoleniach i niełatwych ćwiczeniach zaczęła dorównywać w działaniach ćwiczebnych kolegom płci męskiej z OSP.

Dzięki zmianie władz OSP i połączeniu sił, działalność się zwiększyła o imprezy kulturalne i prace porządkowe. Została zorganizowana Zabawa Sylwestrowa strażacka na powitanie 1980 roku, w lutym powołano do życia Harcerską Drużynę pożarniczą.

W maju 1981 roku odbyły się zawody gminne w Przywidzu w których uczestniczyły cztery jednostki straży z terenu gminy Przywidz:

 1. OSP Przywidz
 2. OSP Jodłowno
 3. OSP Nowa Wieś
 4. Zakładowa OSP Trzepowo

Drużyną harcerską czyli pracą z młodzieżą zajmował się Dh Kloka Marek, trzeba przyznać że miał smykałkę do pracy z chłopcami i dziewczętami. Zabierał ich na obozy strażackie, całkowicie zorganizowane i zaplanowane przez niego do obszarów niezamieszkałych w okolicy Luzina i Strzebielina. Na ten temat była wzmianka w gazecie lokalnej „Głos Wybrzeża”.

Legitymacja pierwszego Naczelnika OSP w ...
Szkolenie mechaników motopomp w Gdańsku
Rozbiórka poniemieckiego domu pod budowę...
Drużyna OSP Przywidz podczas zawodów rej...
Druhowie Strojecki Józef i Szustak Irene...
Prezes dh Olszewski Stefan i dh. Lidia K...
Samochód Pożarniczy Żuk na tle remizy.19...
Odprawa drużyn przed zawodami pożarniczy...
Drużyna pożarnicza: Guzowski L., Jursza ...
Harcerska Drużyna Pożarnicza OSP Przywid...
Strażacka kolonia - artykuł

-------------------------------------

Szczegółowe informacje o organizacji

 1. numer KRS organizacji pożytku publicznego: 0000202305
 2. nazwa organizacji pożytku publicznego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYWIDZU
 3. adres strony WWW: osp.przywidz.com
 4. adres organizacji: 83-047 PRZYWIDZ; GDAŃSKA 17
 5. miasto: PRZYWIDZ
 6. gmina: PRZYWIDZ
 7. powiat: GDAŃSKI
 8. województwo: POMORSKIE
 9. data nadania statusu opp: 12-07-2004

Zadania sfery pożytku publicznego

  1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  2. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5. ratownictwo i ochrona ludności
  6. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

 

-------------------------------------

28.12.2004

Ochotnicza Straż Pożarna, przez pięć lat będzie bezpłatnie dzierżawić nieruchomość przy ul. Gdańskiej 17 w Przywidzu. Urząd Gminy przekazał obiekt Stowarzyszeniu OSP Przywidz. Strażacy otrzymali do dyspozycji świetlicę o powierzchni 100 metrów kw. i garaż.

- Druhowie już w sierpniu prosili o przedłużenie umowy dzierżawy - mówi Bożena Mielewczyk-Zawada, wójt gminy Przywidz. - Strażacy niosą pomoc mieszkańcom. Nie ma powodu, by robić jakieś trudności.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
POLSKA Dziennik Bałtycki

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy