Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Szczegółowe informacje o organizacji

 1. numer KRS organizacji pożytku publicznego: 0000202305
 2. nazwa organizacji pożytku publicznego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYWIDZU
 3. adres strony WWW: osp.przywidz.com
 4. adres organizacji: 83-047 PRZYWIDZ; GDAŃSKA 17
 5. miasto: PRZYWIDZ
 6. gmina: PRZYWIDZ
 7. powiat: GDAŃSKI
 8. województwo: POMORSKIE
 9. data nadania statusu opp: 12-07-2004

Zadania sfery pożytku publicznego

  1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  2. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5. ratownictwo i ochrona ludności
  6. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

 

-------------------------------------

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy