Nowa strona

Portal ma docierać z aktualnymi wydarzeniami w Sołectwie Przywidz do jak najszerszej rzeszy mieszkańców. Tym samym Sołtys wraz z Radą Sołecką chcą aktywować i konsolidować społeczność na rzecz rozwoju sołectwa.

Portal ma także promować Sołectwo m.in. poprzez promocję turystyki czy firm przywidzkich.

Mamy nadzieję, że tak pojęte inicjatywy znajdą naśladowców i zaowocuje to kolejnymi stronami sołeckimi.

Strona Sołectwa Przywidz