Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Powody do zadowolenia mają ci, którzy głosowali na Marka Zimakowskiego, bowiem to właśnie on został wybrany nowym wójtem gminy Przywidz. W wyborach przedterminowych wygrał przytłaczającą liczbą głosów. Zdobył ich ponad 50 proc., przez co druga tura okazała się niepotrzebna.

Niedzielne głosowanie to skutek wrześniowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska wójta Bożenę Mielewczyk-Zawadę oraz Radę Gminy. Sukces w wyborach nie oznacza, że Marek Zimakowski automatycznie obejmie fotel wójta. Żeby to się stało, musi on złożyć ślubowanie przed Radą Gminy.

Problem w tym, że takowej nie ma. Odwołano ją w referendum, a nowej wybrać... nie można. Zgodnie z prawem nie przeprowadza się głosowania, jeżeli kadencja rady miałaby być krótsza niż 12 miesięcy. Tak jest w tym przypadku, bo najbliższe wybory samorządowe mają się odbyć jesienią przyszłego roku. Jak zapewnia Roman Nowak z biura prasowego wojewody pomorskiego wyniki niedzielnych wyborów zostaną w najbliższym czasie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Potem pozostanie do rozstrzygnięcia kwestia Rady Gminy.

Sytuacja w Przywidzu ma charakter precedensowy, więc Pomorski Urząd Wojewódzki przed podjęciem dalszych kroków musi otrzymać z Warszawy interpretację przepisów. Wiadomo tylko, że nowy wójt będzie pełnił obowiązki do jesiennych wyborów w 2010 r. Wtedy to mieszkańcy ponownie dokonają wyboru, kto zasiądzie w fotelu wójta i zasili szeregi rady.

Co z Radą Gminy?
W gminie Przywidz jest nowy wójt, ale nie ma Rady Gminy. Mieszkańcy wybiorą ją dopiero w przyszłych wyborach samorządowych w 2010 r.
- Z przepisów nie wynika jednoznacznie, czy osoba powołana do pełnienia obu funkcji, a która została wybrana w wyborach przedterminowych na stanowisko wójta, nadal może pełnić funkcję Rady Gminy - wyjaśnia Roman Nowak z biura prasowego wojewody pomorskiego. - Sytuacja w gminie Przywidz jest szczególna. To prawdopodobnie pierwsza tego typu sytuacja w skali kraju.
Prawnicy wojewody niezwłocznie wystąpią do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o interpretację obowiązujących przepisów. Należy zaznaczyć, że osobę do pełnienia funkcji Rady Gminy powołuje prezes Rady Ministrów i to premier jest osobą kompetentną do podjęcia stosownych decyzji w tej kwestii.

Nie jesteśmy rozczarowani
Wiadomość o wygranej pana Zimakowskiego przyjęliśmy spokojnie - mówi Henryka Lisiecka, pełnomocnik komitetu wyborczego Bożeny Mielewczyk-Zawady. - Skoro taka jest wola mieszkańców, nie pozostaje nam nic innego, jak się z nią pogodzić. Nie jesteśmy rozczarowani tą sytuacją, chociaż myśleliśmy, że będzie druga tura wyborów.

Nie przewiduję żadnych konfliktów
Z Markiem Zimakowskim, nowo wybranym wójtem gminy Przywidz, rozmawia Joanna Łabasiewicz

Jak odebrał Pan tak duże poparcie mieszkańców?
- Łączy się z tym faktem duży mandat zaufania mieszkańców. Jest to też kolejny sygnał od mieszkańców, że oczekują od wójta i Rady Gminy przejrzystości działań, współpracy, informowania oraz działań na rzecz rozwoju gminy.

Jakie ma Pan plany dotyczące pracy w urzędzie?
- Dalsza realizacja zamierzonego planu, czyli współpraca z sołtysami oraz mieszkańcami w kwestiach rozwiązywania obecnych problemów, analiza prowadzonych inwestycji pod kątem np. wprowadzenia nowych rozwiązań, czyli zastosowanie źródeł energii odnawialnej w budynkach gminnych oraz poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego dla planowanych przyszłych inwestycji oraz przedsięwzięć.

Nadal nie ma Rady Gminy. Jak w tej sytuacji będzie wyglądała Pana praca? Pojawiają się głosy, że będzie Pan poza kontrolą?
- Skąd takie głosy i dlaczego takie stwierdzenie? Można by powiedzieć, że od 8 października również byłem "poza kontrolą". Czy zdarzyło się coś, co wskazywałoby, że taka kontrola była konieczna? Wybranie mnie na funkcję wójta w wyborach powoduje, że z chwilą pojawienia się wpisu potwierdzającego wybór w Dzienniku Urzędowym zostanę odwołany z funkcji osoby działającej w organach gminy.

Gdy premier powoła nową osobę na to stanowisko, nie obawia się Pan konfliktów?
- Poprzednie pytanie zawierało sugestię o działaniach poza kontrolą, a to pytanie wskazuje, że odpowiedź jednak jest. Jestem osobą niekonfliktową, nastawioną na dialog i współpracę oraz działanie zgodne z prawem, więc nie zakładam, że mogą pojawić się jakieś konflikty.

Gratuluję zwycięstwa w wyborach Z Andrzejem Przybycieniem rozmawia Wawrzyniec Rozenberg. Startował Pan w wyborach, ale mieszkańcy chcieli kogoś innego...
- Gratuluję zwycięstwa w wyborach Markowi Zimakowskiemu i życzę mu, aby mądrze rządził gminą do następnych wyborów.

Nie jest Pan zawiedziony wynikiem? Można było się chyba spodziewać, że pełnomocnik grupy referendalnej w gminie Przywidz uzyska więcej niż 16,2 procent głosów, które dali Panu mieszkańcy?
- Nie. Szczerze powiedziawszy, nawet liczyłem się z takim wynikiem.

Jakie najtrudniejsze zadania stoją przed obecnym wójtem?
- Będzie rządził bez wsparcia i kontroli Rady Gminy, która zostanie wybrana dopiero jesienią 2010 roku. To duże wyzwanie. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak oceniona będzie przez wyborców jego prawie roczna praca na tym stanowisku.

Dziennik Bałtycki
Joanna Łabasiewicz
22.12.2009

 

 

 

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy