Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Sprawdź co zostało zrobione z obietnic przedwyborczych Bożeny Mielewczyk-Zawady przez 1,5 roku!

O to program Komitetu Wyborczego Wyborców Bożeny Mielewczyk-Zawady

Nasz Program dla Gminy Przywidz (na lata 2006 -2010)
Najważniejsze zadania do realizacji podczas najbliższej kadencji w zakresie:

Bezpieczeństwa:

 • naprawa dróg gminnych i modernizacja oraz ich prawidłowe oznakowanie NIE ZROBIONO
 • powołanie Straży Gminnej (bezpieczeństwo mieszkańców, współpraca z policją, utrzymanie porządku) NIE ZROBIONO
 • zakup karetki i torby ratunkowej dla OSP NIE ZROBIONO
 • dalsza budowa chodników w Przywidzu i wykonanie kolejnej dokumentacji chodników m in. dla Trzepowa i Nw. Wsi Przywidzkiej NIE ZROBIONO (są tylko te, co zrobił Zarząd Wojewódzki Dróg)
 • montaż pulsarów (sygnalizacja ostrzegawcza) przy przejściach dla pieszych szczególnie często uczęszczanych przez młodzież szkolną w Przywidzu, Trzepowie i Pomlewie NIE ZROBIONO
 • instalacja kolejnych punktów świetlnych NIE ZROBIONO

Jakość codziennego życia:

 • dalsza rozbudowa kanalizacji na obszarach wiejskich NIE ZROBIONO
 • dostosowanie Ośrodka Zdrowia i innych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych NIE ZROBIONO
 • dalsza estetyzacja wsi: wiaty przystankowe, tablice ogłoszeń, skwery ZROBIONO CZĘŚCIOWO
 • kontynuacja budowy obiektów sportowych m in: w Przywidzu i w Trzepowie; oraz budowa sieci boisk sołeckich i odnowienie istniejących na terenie gminy NIE ZROBIONO
 • modernizacja SP w Przywidzu i Trzepowie ZROBIONO CZĘŚCIOWO TYLKO SP W TRZEPOWIE
 • doskonalenie jakości pracy Urzędu Gminy, poprzez czynienie go bardziej przyjaznym NIE ZROBIONO
 • uruchomienie hydroforni w Nowej Wsi ZROBIONO
 • dalsza modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia TYLKO CZĘŚCIOWO ELEWACJA
 • kontynuacja prac interwencyjnych i staży absolwenckich. MŁODZI UCIEKAJĄ PRZED MOBBINGIEM W UG
 • wsparcie merytoryczne rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych NIE ZROBIONO
 • poszerzanie oferty kulturalno-oświatowej GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej NIE ZROBIONO
 • przegląd techniczny i wymiana uszkodzonych hydrantów NIE ZROBIONO
 • dodatkowe place zabaw w sołectwach. NIE ZROBIONO
 • program stypendiów dla najlepszych uczniów w nauce i sporcie NIE ZROBIONO
 • zakup nowego samochodu spełniającego funkcje vana dla osób niepełnosprawnych i dodatkowego gimbusa. NIE ZROBIONO

Przedsiębiorczość, turystyka, agroturystyka, rolnictwo:

 • kursy przekwalifikowujące i doskonalące w dziedzinach: hodowli, upraw, agroturystyki NIE ZROBIONO
 • wspieranie inwestycji w gminie, które mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej. NIE ZROBIONO
 • kontynuacja rozbudowy infrastruktury turystycznej: dokończenie modernizacji kąpieliska, ścieżek rowerowych, nowe skwery, miejsca wypoczynku. NIE ZROBIONO
 • promocja gminy na terenie kraju i zagranicą nawiązanie współpracy z gminą z południa Polski i z gminą z zagranicy ZROBIONO ZBYT MAŁO I BARDZO ŹLE!
 • dostęp do bezpłatnych konsultacji w zakresie: tworzenia biznesplanu, prowadzenie własnej firmy, pozyskiwanie dotacji i dofinansowania NIE ZROBIONO

Jesteśmy przekonani, że cele, które sobie stawiamy, odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Realizacja tego programu pozwoli nam, mieszkańcom gminy Przywidz, żyć lepiej i godniej. Dzięki takim inwestycjom, będziemy mogli ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że jesteśmy już na dobrej drodze, że konsekwentnie powinniśmy kontynuować rozpoczętą pracę? "Zrobiliśmy dużo - zrobimy więcej"

Tylko Państwo możecie zdecydować jak wykorzystamy kolejne cztery lata, To Wy zdecydujecie czy nasza gmina powędruje w nieznane, czy w pewną przyszłość. Dla tego gorąco zapraszam do głosowania 12 listopada 2006.

W takim dotychczasowym tempie realizacja obietnic wyborczych pani Bożeny Mielewczyk-Zawady potrwa pewnie z pół wieku!

NIGDY WIĘCEJ NIE GŁOSUJCIE NA BOŻENĘ MIELEWCZYK-ZAWADĘ!!

Bożena Mielewczyk-Zawada, wójt gm. Przywidz - 8120 zł brutto, 5333 zł netto. Za te zarobki można żądać rzetelnej pracy!

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy