Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Dwudziestego kwietnia mieszkańcy gminy Przywidz będą głosować w referendum nad odwołaniem ze stanowiska wójt Bożeny Mielewczyk-Zawady. Podpisy pod wnioskiem o głosowanie zbierała dziesięcioosobowa grupa inicjatywna. Nie zamierzamy szukać odpowiedzi na pytanie, kto w kolejnym sporze w lokalnym samorządzie ma rację. Dlatego identyczne pytania zadaliśmy wójt Bożenie Mielewczyk-Zawadzie oraz Magdalenie Borkowskiej, pełnomocnikowi grupy inicjatywnej. Ocenę odpowiedzi zostawiamy mieszkańcom.

ZDANIEM PRZECIWNIKÓW RZĄDZĄCYCH

Magdalena Borkowska, pełnomocnik grupy inicjującej referendum

- Ile referendum będzie kosztowało podatników z gminy Przywidz?

- Koszt głosowania poznamy po jego przeprowadzeniu, jednak nie powinien przekroczyć 2500 zł. Będzie to kwota poniesiona przez Komitet Referendalny. Pozostałych sum, wydanych przez np. Urząd Gminy, nie znamy.

- Jakie pani zdaniem są przyczyny rozpisania referendum?

- Przyczyny referendum są podane w odezwie do mieszkańców, opublikowanej na stronie internetowej referendum2008.przywidz.org. Moim zdaniem, główna przyczyna referendum leży w mentalności wójt, która uważa gminę Przywidz za swój prywatny folwark, a nie nasze wspólne dobro.

- W referendum o odwołaniu Rady Gminy przed trzema laty frekwencja wyniosła 27,5 proc. Czy pani zdaniem tym razem będzie wyższa i głosowanie okaże się ważne?

- Referendum, w myśl Ustawy o referendach lokalnych, będzie ważne, gdy do urn pójdzie trzy piąte wyborców, którzy podczas ostatnich wyborów głosowali na organ odwoływany, czyli, według wyliczeń komisarza wyborczego, 1443 osoby. Obecnie, zgodnie z informacjami napływającymi do Komitetu Referendalnego, można się spodziewać przekroczenia tej liczby. Dokładną ilość wyborców, którzy pójdą do urn, poznamy dopiero po 20 kwietnia, po głosowaniu.

- Czy nieustanne spory w lokalnym samorządzie w jakikolwiek sposób mogą służyć rozwojowi gminy?

- Spory oczywiście nie służą rozwojowi gminy. Dlatego m.in. jest przeprowadzane referendum. Jako mieszkańcy, mamy dość wszelkich waśni i kłótni.

- Jakie korzyści lub straty, mieszkańcy gminy Przywidz osiągną w wyniku tegorocznego głosowania?

- Obecnie społeczeństwo gminy nie ma nic do stracenia. Po prawie 2 latach rządów wójt, która posiada przychylną Radę Gminy, zostały rozpoczęte i nieskończone inwestycje, np. Bulwar Marzeń, czy brak remontów gminnych dróg. W zamian serwuje się społeczeństwu nieprzemyślane zadania, np. montaż używanej zjeżdżalni do wody z Niemiec. Kwota zarezerwowana na ten rok w budżecie na ten cel to 70 tys. zł, a to tylko część wydatków. Po referendum może być już tylko lepiej.

ZDANIEM WŁADZY

Bożena Mielewczyk-Zawada, wójt gminy Przywidz

- Ile referendum będzie kosztowało podatników z gminy Przywidz?

- Koszty referendum pokrywane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy głosowanie. Wyniosą około 6 tys. zł.

- Jakie pani zdaniem są przyczyny rozpisania referendum?

- Przyczyną referendum jest dążenie do zaspokojenia niespełnionych ambicji garstki osób.

- W referendum o odwołaniu Rady Gminy przed trzema laty frekwencja wyniosła 27,5 proc. Czy pani zdaniem tym razem będzie wyższa i głosowanie okaże się ważne?

- Zgodnie z art. 55 Ustawy o referendum lokalnym, głosowanie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych. Referendum w przypadku odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącego z wyborów bezpośrednich, jest ważne, kiedy udział w nim wzięło nie mniej, niż trzy piąte liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Nadmieniam, iż nie prowadzimy rankingu zainteresowania społecznego referendum.

- Czy nieustanne spory w lokalnym samorządzie, w jakikolwiek sposób mogą służyć rozwojowi gminy?

- Nie! Spory dezorganizują pracę organów i jednostek gminy oraz urzędu. Tego typu działania nie sprzyjają stabilizacji i integracji społeczności lokalnej.

- Jakie korzyści lub straty, mieszkańcy gminy Przywidz osiągną w wyniku tegorocznego głosowania?

- Koszty finansowe ograniczą możliwości inwestycyjne gminy. W sferze niematerialnej, takie działania szkodzą gruntowaniu demokracji lokalnej.

(WAR) - POLSKA Dziennik Bałtycki
11.04.2008

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy