Specjalny zasiłek opiekuńczy

Warunki konieczne do uzyskania specjalnego zasiłku:

  • legitymowanie się przez osobę wymagającą opieki takim stopniem niepełnosprawności o jakim mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (skutkującym koniecznością stałej opieki osoby trzeciej)
  • rezygnacja z zatrudnienia lub niepodejmowanie pracy z uwagi na konieczność sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
  • spełnienie kryterium dochodowego, wynoszącego w przeliczeniu na osobę w rodzinie 664 złotych netto (w okresie zasiłkowym 2014/2015).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 złotych miesięcznie.

Stan prawny na 13.01.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 2 (201) z dn. 14.01.2015