Obowiązki pracodwacy w okresie zimy

 1. Temperatura w pomieszczeniach biurowych
  W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.
 2. Praca wykonywana na wolnej przestrzeni skutkuje koniecznością:
  • zapewnienia odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C.
  • zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież - temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C.
  Przykład:
  Pracownik jest zatrudniony przy pracach porządkowych zewnętrznego terenu zakładu. Pomiary wykazały, że w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny wynosi 1600 kcal. W tym przypadku posiłek proflaktyczny przysługuje pracownikowi w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca. Gdyby pomiar wydatku energetycznego wykazał wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) w czasie zmiany roboczej, posiłki proflaktyczneprzysługiwałyby pracownikowi przez cały rok.Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić warunków do przygotowania i spożywania posiłku na terenie zakładu, powinien wykupić pracownikom posiłki w punkcie gastronomicznym, zapewniając możliwość ich spożycia w trakcie pracy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje, nawet za ich zgodą.
 3. Gdy trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiają punktualne rozpoczęcie pracy
  Do przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy należą również inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Do takich przyczyn niewątpliwie można zaliczyć obiektywne przeszkody związane z warunkami atmosferycznymi np. intensywne opady śniegu, jeśli uniemożliwiają one bądź powodują opóźnienie w dotarciu do pracy.
  Wówczas rozwiązaniem dla pracownika może być:
  • poinformowanie pracodawcy o skorzystaniu z urlopu na żądanie (pracownikowi przysługują 4 takie dni w ciągu roku)
  • usprawiedliwienie spóźnienia przez pracodawcę bez konieczności odpracowania tego czasu, jeśli nie jest to znaczne spóźnienie
  • potraktowanie spóźnienia jako zwolnienie prywatne udzielone na wniosek pracownika z koniecznością jego odpracowania. Czas tego odpracowania nie jest przy tym traktowany jak praca w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 21 k.p.).
 4. Obowiązki związane z odśnieżaniem dachu
  Pracownik może zostać skierowany do usunięcia zalegającego na dachu budynku śniegu pod warunkiem:
  • posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz przejścia instruktażu stanowiskowego i bycia poinformowanym o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy
  • zapewnienia właściwych środków ochrony przed upadkiem z wysokości (np. szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem).

Stan prawny na 22.12.2014 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 51 i 52 (197 i 198) z dnia 17-23.12.2014