Urlopy okolicznościowe

Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu związanego z ważnymi wydarzeniami w życiu osobistym i rodzinnym pracownika, takimi jak: ślub, urodzenie dziecka. Celem zwolnienia jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w ważnych wydarzeniach rodzinnych lub załatwienie niezbędnych spraw wiążących się z takimi wydarzeniami. Dlatego też zwolnienia udziela się na okres, w którym jest możliwe uczestniczenie pracownika w tych zdarzeniach (np. dzień pogrzebu) lub zachodzi konieczność załatwienia spraw z tymi zdarzeniami nierozerwalnie związanych.

Zwolnienie przysługuje:

  • w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu: małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - w wymiarze 2 dni;
  • w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - w wymiarze 1 dnia;

Ważne, iż w przypadku, gdy okoliczności, które mogą stanowić podstawę zwolnienia, zachodzą w czasie nieobecności pracownika w pracy np. w czasie urlopu wypoczynkowego, nie przerywają one tej nieobecności.

Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu okolicznościowego w terminie późniejszym, jeśli w czasie zdarzenia pracownik korzysta z innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie ma przeszkód, by pracodawca wyraził zgodę na „przerwanie” urlopu wypoczynkowego, udzielił zwolnienia, a następnie udzielił dalszej części urlopu. Uzależnione jest to jednak od jego zgody.

Stan prawny na dzień 15.10.2014r.
Maria Szwajkiewicz,
dział prawny RG NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
IBIS nr 42 (188) z dnia 15.10.2014