OC dla rowerzysty: konieczność czy wygoda?

Wraz z nadejściem wiosny pełną parą rusza sezon rowerowy. Rower coraz częściej jest nie tylko sprzętem do rekreacji, ale również jest postrzegany jako środek przemieszczania się do szkoły lub do pracy. Tym samym użytkownicy jednośladów stają się uczestnikami ruchu drogowego ze wszystkimi jego konsekwencjami (kolizje drogowe, wypadki, potrącenia pieszych, szkody w mieniu osób trzecich).

Ubezpieczenie dla rowerzystów w Polsce jest dobrowolne, jednak pojawiały się postulaty, aby wprowadzić obowiązek wykupienia takiej polisy przez posiadaczy i użytkowników jednośladów.

Aktualnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują następujące rodzaje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenia roweru od kradzieży i zniszczenia w następstwie rabunku (przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej użycia)
  • ubezpieczenie roweru od kradzieży lub zniszczenia jako opcja dodatkowa do polisy mieszkaniowej (rower jest zaliczany do grupy ruchomości domowych)
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych osobom trzecim (jako osobna polisa bądź rozszerzenie polisy mieszkaniowej).

Stan prawny na 28.05.2014 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS 22 (168) 28 maja 2014