Urlop po długotrwałej chorobie

Należy podkreślić, iż nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni (zob. wyrok SN z dnia 20 marca 2008 r., II PK 214/07). Wynika to z faktu, iż urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są potrzebne pracownikowi w momencie dopuszczenia go do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.

Stan prawny na 10.11.2013 r.
Tomasz Gryczan