Zakupy przez Internet

W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu. Ma ono zastosowanie przy zakupie towarów nowych, jak też używanych. Realizacja tego prawa polega na możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych, bez potrzeby uzasadnienia takiej decyzji. Termin 10 dni kalendarzowych liczy się od dnia wydania towaru, a gdy sprawa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy. Co istotne, jeżeli sklep nie potwierdzi na piśmie informacji o możliwości odstąpienia od umowy, termin odstąpienia wydłuża się do 3 miesięcy.

Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli pisemne oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane do przedsiębiorcy we wskazanym terminie. Warto posiadać dowód nadania i doręczenia takiego dokumentu. Oprócz przekazania wymienionego oświadczenia konsument ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy zakupiony towar. Produkt powinien być odesłany w terminie do 14 dni w stanie niezmienionym. Koszt takiej przesyłki pokrywa konsument. Z kolei przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić klientowi równowartość ceny towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty przesyłki.

Przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, regulujących powyższe zagadnienie, nie mają zastosowania, gdy stronami umowy są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy lub tylko i wyłącznie konsumenci.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy towar został zakupiony na aukcji podczas licytacji. W tym przypadku transakcja jest zwykłą umową sprzedaży i podlega Kodeksowi cywilnemu. Stan prawny na 16.10.2013 r.

Łukasz Sulej
IBIS nr 42 (136) 16.10.2013