OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest udzielany przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika, w wymiarze określonym przepisami.

Czytaj więcej

Do związków nie tylko etatowcy

Ograniczanie udziału w związkach zawodowych wyłącznie do pracowników zatrudnionych na etacie jest sprzeczne z konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca br. (sygn. akt – K 1/13).

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy

Nie każde zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, zaistniałe w miejscu świadczenia pracy i w czasie na nią przeznaczonym będzie wypadkiem przy pracy.

Czytaj więcej