Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2008r. nr 35/2008, została powołana Gminna Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską suszy

Grupa Radnych żąda zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy!

Dyrektorzy nie tylko GOK, GZOZ ale również innych podmiotów organizacyjnych zależnych od Wójta Gminy muszą bić wiernopoddańcze ukłony i ślepo służyć.

W Gminie Przywidz istnieją dwa Centra Kształcenia na Odległość. Jedno w Urzędzie Gminy w GCI drugie w byłej remizie w Nowej Wsi Przywidzkiej.

Wchodząc na stronę gok.przywidz.pl ukazuje się napis "404 Not Found". Strona nie istnieje!

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy chcący wszystko wiedzieć radny Jusiak wyrwał do odpowiedzi nasze Panie, niewiele znaczącym pytaniem: „czy Pani Wójt mogłaby przedstawić nową Dyrektor GOK-u”.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy