Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Z Urzędu Gminy otrzymaliśmy informację, że znane jest nazwisko osoby, która ma objąć stanowisko Zastępcy Wójta.

W dniu 12.06.2008 roku Komisja Społeczna debatowała nad projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Przywidz.

W dniu 11.06.2008 roku Komisja Gospodarcza debatowała nad projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Przywidz.

Z obrad Komisji Gospodarczej
Zapytanie Radnej z Suchej Huty dotyczyło skutków suszy, jak również ewentualnych zapomóg dla rolników.

6 czerwca 2008 roku odbyło się w Szkole Podstawowej przedstawienie dla mam i tatusiów przygotowane przez kl. IVa i wychowawczynię Annę Gąsiorowską.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) zaprasza na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego oraz Polski północnej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy