Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Okręgowego brzmi jednoznacznie i nakazuje ogłoszenie wyroku na pierwszej stronie Echa Pruszcza.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wydał postanowienie z wniosku Marka Zimakowskiego przeciw Adamowi Gawrylikowi.

Gmina Przywidz otrzymała następne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na prośbę wielu mieszkańców publikujemy skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przywidz

Dziś odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w sprawie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego.

Do PTG zaczęły docierać sygnały, by opisać sposób głosowania w nadchodzących wyborach.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy