Wybory sołeckie w Przywidzu - protest

20 marca 2019 roku odbyły się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Przywidz. Wzbudzają one wśród mieszkańców Sołectwa bardzo duże kontrowersje.

Czytaj więcej

Ponad 12 tysięcy poszkodowanych, przeszło 70 milionów na koncie, 2200 powództw, prawie 150 zlicytowanych samochodów, to w skrócie obraz po aferze Amber Gold.

Czytaj więcej

No i zaczęło się. Ciekawe, czy nasza Gmina będzie nadal Gminą zieloną, ekologiczną, czy... wysypiskiem śmieci.

Czytaj więcej

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018 w Gminie Przywidz

Czytaj więcej

Publikujemy nadesłany tekst o podejmowaniu przez władze Gminy decyzji, bez wymaganych konsultacji z mieszkańcami.

Czytaj więcej

Zwrócono nam uwagę na pewien problem – nadal wiszącą groźbę budowy w Gminie wiatraków.

Czytaj więcej

Od 2013 roku w WPF budujemy III etap kanalizację i oczyszczalnię. Analizując dokumenty Urzędu Gminy i konfrontując z rzeczywistością okazuje się, że budujemy tylko na papierze.

Czytaj więcej