Podwyżka płac dla Wójta Gminy Przywidz

W dniu 11.06.2008 roku Komisja Gospodarcza debatowała nad projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Przywidz.

Zobacz treść projektu

W czasie debaty przedstawiono m.in. wynagrodzenia Wójtów innych gmin (często znacznie bogatszych).

Dla przypomnienia, obecna płaca Wójta Gminy Przywidz wynosi:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 4200 zł
  • dodatek funkcyjny - 1400 zł
  • dodatek specjalny 30% liczony od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1680 zł
  • dodatek za staż pracy 20% wynagrodzenia zasadniczego - 840 zł

RAZEM - 8120 zł

Padły następujące propozycje:

  Płaca zasadnicza Dodatek funkcyjny Razem Wzrost całkowity
Radny Sikora 4300 1500 8400 280
Radna Rogowska 4400 1500 8550 430
Radny Gackowski 4400 1600 8680 560
Radny Sikorski 4400 1700 8810 690

W wyniku głosowanie przeszła propozycja radnego Gackowskiego.

Podwyżka ta jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r.,  które nakazuje wyrównanie płac dla wójtów, burmistrzów w gminach do 15 tys. mieszkańców do wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze: 4 200 - 5 900 zł
  2. dodatek funkcyjny: 1 500 - 1 900 zł

Zobacz treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.04.2008 r.

Jednakże źle jest interpretowany §3 wyżej cytowanego rozporządzenia, który mówi, że: „Kwoty wynagrodzeń określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.” Nie oznacza to wyrównania podwyżek dla Wójta z tym dniem, gdyż § 4. mówi, że „rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1. § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.;
  2. § 1 pkt 2 i 5, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.”

Oznacza to, że podwyżka dla Wójta może obowiązywać od dnia 1 maja. Podobnie interpretują to Radni Powiatowi, którzy w §3 uchwały nr XX/131/2008 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2008 roku wyrównują podwyżkę płacy Starosty Gdańskiego z dniem 1 maja 2008 roku.

§3 uchwały nr XX/131/2008 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2008 roku

Jednocześnie należy nadmienić, że trzeba dbać o budżet gminy, zwłaszcza o tak niskim dochodzie jak w naszej gminie i poszukiwać wszelkich oszczędności a nie szastać pieniędzmi. Jednocześnie pamiętać należy, że podwyżki można dawać w zależności od zasług Wójta oraz możliwości budżetu. Jeden z radnych zauważył też, że niektórzy są wyjątkowo skorzy w rozdawnictwie pieniędzy gminnych, a podwyżki przez nich proponowane to często tyle ile zarabiają pielęgniarki czy otrzymują zasiłki najbiedniejsze rodziny. Warto więc zastanowić się, czy nie jest zasadnym powściągliwość w kwestii podwyżki dla Wójta Gminy.


Pobierz