O płacy Wójta na Komisji Społecznej

W dniu 12.06.2008 roku Komisja Społeczna debatowała nad projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Przywidz.

Zobacz treść projektu

Przebieg debaty był bardzo podobny do debaty Komisji Gospodarczej z małymi różnicami: rozpiętość proponowanych podwyżek była znacznie większa i sięgała od 130 zł (Radny Plichta) do 1458 zł (Radna Dębska). Nadmieniano jednocześnie, że koniecznym się staje wprowadzenie dla Wójta Gminy dodatku za szkodliwe warunki pracy. Wielce możliwe, że warunki stresowe w tej gminie będą się ciągły do końca kadencji obecnego Wójta, więc może rzeczywiście wprowadzić jakąś gratyfikację..., choć z drugiej strony, jak sami radni mówili Wójt Gminy nie wykazuje się wielkimi umiejętnościami i wiedzą.

Oto propozycje Komisji Społecznej podwyżek dla Wójta Gminy:

  Płaca zasadnicza Dodatek funkcyjny Razem Wzrost całkowity
Radny Plichta 4200 1500 8250 130
Radna Dey 4200 1550 8315 195
Radna Podgórska 4400 1600 8680 560
Radny Migas 4500 1600 9135 1015
Radna Dębska 4630 1550 9578 1458

Po ogłoszeniu propozycji nastąpił pat. Zarządzono przerwę, podczas której radni w kuluarach poszukiwali wyjścia z sytuacji i w konsekwencji (przy uporze przy swoich stawkach Radnej Dębskiej) przyjęto propozycję Radnej Podgórskiej, która była zgodna z tą co dzień wcześniej uchwaliła Komisja Gospodarcza.

Przysłuchując się debacie odnosi się wrażenie, że im bliżej obcuje się z władzą, tym hojniej rozdaje się pieniądze publiczne.

Jakie skutki dla budżetu niesie proponowana podwyżka płac Wójta dla Gminy? Można to obliczyć na kilka sposobów: w odniesieniu do podwyżki wymaganej prawem, podwyżki na którą zgodzili się radni, maksymalnej jaką radni proponowali, w odniesieniu do wprowadzenia jej z data wsteczną (od dnia 1 stycznia) i tą którą radni powiatowi po zasięgnięciu opinii ekspertów przyjęli za właściwą (od dnia 1 maja). Obliczmy (wszystkie wartości podano w zł):

  Miesięczna wysokość płac Roczne obciążenie budżetu
Wzrost od 1 stycznia Wzrost od 1 maja
Wysokość Wzrost o Wysokość Wzrost o
Płaca dotychczasowa 8120 97440 0 0 0
Wzrost minimalny wymagany prawem 8250 99000 1560 98480 1040
Wzrost przegłosowany 8680 104160 6720 101920 4480
Maksymalna proponowana podwyżka 9578 114936 17496 109104 11664

Tym razem nie będzie komentarza do powyższej tabelki, jedynie prośba, by ją porównać z Waszymi dochodami oraz dochodami tych, co żyją na granicy egzystencji z zasiłków płaconych przez GOPS.

Można też zadać pytania: czy przewidywano wzrost płac Wójta w projekcie budżetu? Czy są na to środki? Kto zostanie pozbawiony pieniędzy z Urzędu Gminy? Można pytań zadawać jeszcze wiele, lecz czy dostanie się rzetelną odpowiedź?


Pobierz