Maszynistka dyrektorem GOK

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy chcący wszystko wiedzieć radny Jusiak wyrwał do odpowiedzi nasze Panie, niewiele znaczącym pytaniem: „czy Pani Wójt mogłaby przedstawić nową Dyrektor GOK-u”.

Panie radny! Skutki Pana pytania są straszne! Dowiadujemy się, że p.o. dyrektora jest na zwolnieniu lekarskim od dłuższego czasu (i nie wiadomo kiedy wróci pewnie na zimę jak skończy się „gorący” okres w GOK) a obecnie została zatrudniona na czas określony nowa Pani p.o. p.o. dyrektora Pani Wiesława Ł. pracująca w Urzędzie Gminy w Liniewie. Czyli obecnie nasz GOK ma 2 dyrektorki.

Podczas autoprezentacji, sympatyczna Pani p.o. p.o. dyrektor co chwila rozbawiała publiczność, przy niezadowoleniu swego przełożonego, zwłaszcza uchylenie się od odpowiedzi na temat współpracy z Urzędem Gminy wzbudziło wielkie niezadowolenie Wójta. Pani p.o. p.o. dyrektor, z całym szacunkiem, ale chyba takie zachowanie nie pozwoli Pani tu długo pracować. Zresztą potrzebna Pani jest tylko do momentu zrobienia „Festynu Plażowego” a potem bye, bye z wilczym biletem. Taki już los wszystkich dyrektorów, co okazali się lepsi od...

Jeszcze raz Pani p.o. p.o. dyrektor GOK współczujemy.

Poniżej prezentujemy nagranie z sesji Rady Gminy z dnia 16.06.2008 roku przedstawiające prezentację p.o. p.o. dyrektora.

plik wilkości 1124 kB; czas nagrania 4 min. 46 sek.