Centrum Kształcenia na Odległość

W Gminie Przywidz istnieją dwa Centra Kształcenia na Odległość. Jedno w Urzędzie Gminy w GCI drugie w byłej remizie w Nowej Wsi Przywidzkiej.

 

Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Przywidzu (GCI) jest czynne od kwietnia 2008 roku w Nowej Wsi Przywidzkiej nadal nie funkcjonuje.

W Nowej Wsi Przywidzkiej budynek owszem stoi (odebrana strażakom remiza), został wyremontowany (na siłę przed referendum a strażacy starali się o remont przez lata i im odmawiano), są komputery, są zatrudnione do obsługi osoby i... brak jest internetu! No cóż internet będą donosić gołębie pocztowe, ale wtedy prędkość przesyłu danych drastycznie spada...

Należy pamiętać, że projekt realizowany w GCI zakłada, że pomieszczenie udostępnione zostaje na okres pół roku. Projekt realizowany w Nowej Wsi Przywidzkiej nakazuje oddać pomieszczenie odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich na okres lat pięciu (do 30 czerwca 2013 roku. W tym okresie gmina może wprowadzić zasadę odpłatności za korzystanie z Centrum, jednak nie może to generować zysku. Czyli Urząd Gminy może na potrzeby utrzymania Centrum pobierać opłaty od osób z niego korzystających (zobacz projekt, pkt 7).

Pamiętać też należy, że od kilku miesięcy są już zatrudnione osoby. Co się z nimi stanie, skoro Urząd Gminy nie doprowadził odpowiednio szybkiego łącza internetowego? Z informacji uzyskanych ma być to 1 Mb/s na każdy komputer. Internet miał być już dawno i co chwila data jego udostępnienia jest przesuwana na kolejne dni (ostatnio 30 czerwca). Czy kolejny raz przesuwany termin jego uruchamiania nie spowoduje wycofania się z projektu Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia? Co wtedy?