Znów zapłacimy za błędy Wójta

Kolejny raz Wójt Gminy nie bacząc na obowiązujące prawo, dobre obyczaje postępuje według sobie znanego scenariusza rozprawy z ludźmi opozycji. Zapomina przy tym, że ci co obecnie krytykują rządy autorytarne w sposób wydatny przyczynili się do wygrania ostatnich wyborów samorządowych przez Wójta. Szkoda, że pamięć jest taka krótka...

Niestety koszt takiego zachowania to 17 052 zł jakie musi Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej wypłacić bezprawnie zwolnionemu z funkcji dyrektora dr Lucjanowi K. Szkoda, gdyż przy odrobinie dobrej woli a na pewno przy chęci pracy dla dobra mieszkańców zamiast bezproduktywnego płacenia za błędy można byłoby tą kwotę spożytkować choćby na badania profilaktyczne czy zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do GZOZ. Jednak lepiej jest walczyć ze wszystkimi niż zarządzać jak gospodarz.

Pytanie: czy przy takiej wypłacie odszkodowania (z tego 5 648 zł do wypłaty natychmiastowej pod groźbą egzekucji komorniczej) nie zostanie zachwiana płynność finansowa GZOZ? Czy personel GZOZ dostanie na czas wypłatę? Jednak, czy żałować, skoro pisze się donosy na swego przełożonego?

Teraz bezprawnie zwolniono dyrektora GZOZ, mówi się o zwolnieniach pracowników kuchni w szkołach i... czystek jeszcze trochę zostało.

I na koniec. Czy nie ma Rady Gminy, Rady Społecznej GZOZ, że sprawiedliwości trzeba szukać poza granicami Gminy przed obliczem sądu?

Przeczytaj wyrok sądu (opublikowano za zgodą dr Lucjana K.)