Nad OSP dywagacji ciąg dalszy

Na stronie internetowej Urzędu Gminy ukazał się news Wójta Gminy.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Wójt Gminy informuje, że z powodu nie przestrzegania umowy bezpłatnego użyczenia budynku remizy oraz nie zaprzestania niezgodnej z podpisaną umową działalności przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu, zmuszona była do wypowiedzenia umowy w części dotyczącej użyczenia jednej ze świetlic.

Możliwość korzystania z pozostałych pomieszczeń nie powodowała automatycznie konieczności zawieszenia działalności Stowarzyszenia, które chcąc wzbudzić sensację zainteresowało sprawą media, władze powiatowe i wojewódzkie Straży Pożarnej.

Dlatego też na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w dniu 11 września, w obecności Komendanta PPSP, Wójta Gminy Przywidz, wszystkich Prezesów OSP Powiatu oraz mediów Prezes Stowarzyszenia Straży Pożarnej w Przywidzu Pan Mirosław Olszewski zadeklarował się do bezwzględnego przestrzegania umowy użyczenia zawartej z Gminą Przywidz a dotyczącej obiektu remizy oraz do efektywnej współpracy z samorządem.

W tej sytuacji Wójt Gminy Przywidz rozważa możliwość wycofania wypowiedzenia umowy użyczenia oczekując lojalnej i niezakłóconej współpracy z OSP Przywidz.

Odpowiedź na powyższy post (ze względu na zaniechanie wysłuchiwania krytyki mieszkańców na stronie Urzędu Gminy) została opublikowana na ówczesnym (już nie istniejącym) Forum Mieszkańców Gminy Przywidz.

Poniżej publikujemy go w całości.

Możliwość korzystania z pozostałych pomieszczeń nie powodowała automatycznie konieczności zawieszenia działalności Stowarzyszenia, które chcąc wzbudzić sensację zainteresowało sprawą media, władze powiatowe i wojewódzkie Straży Pożarnej.

Brak orientacji w pożarnictwie, zwłaszcza ochotniczym pozwala takie bzdury wypisywać, tylko po to by wyjść z twarzą przed światem. Nikogo z mieszkańców nie interesują prywatne rozgrywki personalne na których cierpią sami strażacy a przede wszystkim mieszkańcy. Brak reakcji strażaków oraz mieszkańców doprowadziłoby do bezprawia - samorozwiązania się OSP w Przywidzu na skutek szykan.

Dlatego też na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w dniu 11 września, w obecności Komendanta PPSP, Wójta Gminy Przywidz, wszystkich Prezesów OSP Powiatu oraz mediów Prezes Stowarzyszenia Straży Pożarnej w Przywidzu Pan Mirosław Olszewski zadeklarował się do bezwzględnego przestrzegania umowy użyczenia zawartej z Gminą Przywidz a dotyczącej obiektu remizy oraz do efektywnej współpracy z samorządem.

Ja odczytuję powyższy tekst tak: Prezes OSP w przeciwieństwie do Wójta Gminy wykazał się wysoką odpowiedzialnością za los mieszkańców Gminy i gotowy jest na pewne ustępstwa by zapewnić bezpieczeństwo w Gminie.

W tej sytuacji Wójt Gminy Przywidz rozważa możliwość wycofania wypowiedzenia umowy użyczenia oczekując lojalnej i niezakłóconej współpracy z OSP Przywidz.

A to już totalna kpina z mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Wstyd Pani Wójt, że deklarując w czasie kampanii wyborczej dbanie o bezpieczeństwo Gminy i ich mieszkańców doprowadza Pani prawie do samorozwiązania się OSP i jeszcze Pani rozważa, czy dać, czy nie dać, czy ma istnieć czy nie? Kpina! I m.in. za to, moich i mojej rodziny głosów więcej Pani nie otrzyma!!

 

-------------------------------------