Radujmy się!

Relacja z otworzenia drogi Wójt Gminy przywitała gości i podziękowała za rozwagę w trudnych chwilach (czytaj: w trudnych chwilach macie mieć rozwagę a coś wam też skapnie).Po poświęceniu drogi pracownicy gminni, radni, zaproszeni sołtysi oraz kilkoro mieszkańców udali się na mały poczęstunek oraz posiedzenie połączonych komisji. 

Od kilkunastu dni mieszkańcy zastanawiali się, dlaczego posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy odbędą się w Pomlewie. Otóż już wiemy.

Wójt Gminy chce się pochwalić, że w końcu zaczął wypełniać przyrzeczenia dane mieszkańcom w czasie referendum.

Można się czepiać, że droga ta jest dla vipów udających się do najlepszego naszego pensjonatu. Można się czepiać, że nie ma chodnika dla mieszkańców (a zwłaszcza dzieci), choć wg pierwotnego planu miał być, ale budowa jego okazała się o 100.000 zł droższa niż budowa jezdni (informacja pochodzi z sesji Rady Gminy). Można się również czepiać, że bezpieczeństwo mieszkańców znacznie spadło, proporcjonalnie do wzrostu prędkości na tej drodze. Jednak należy przyznać, że na pierwszy rzut oka asfalt jest ładnie położony. Oby również w czasie eksploatacji nie stracił swego uroku.

Reasumując "dziwną" komisję w Pomlewie połączoną z otwarciem drogi chciałoby się rzec: niech następne komisje będą w Starej Hucie, Częstocinie, Olszance, Piekle Dolnym... Oj długa lista komisji wyjazdowych (w Przywidzu to prawie na każdej ulicy).

Jak widać, można coś dostać przyobiecanego, tylko trzeba... zorganizować referendum

 

26 września 2008 roku o godz. 16.00 przy Szkole Podstawowej w Pomlewie odbędzie się uroczyste otwarcie drogi gminnej Pomlewo - Mierzeszyn.

W sierpniu Firma WAKOZ z Luzina wykonała generalny remont drogi na odcinku Pomlewo - Kozia Góra, tj. 908 metrów oraz wybudowała chodnik wraz ze ścieżką rowerową o długości około 200m. Prace polegały na zebraniu wierzchniej powłoki oraz nałożeniu kilku warstw masy bitumicznej wraz z geowłókniną, (łącznie około 15 cm.). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 528 341,55 zł. całkowicie pokryty będzie z Gminnej kasy.

W lipcu bieżącego roku Fima P.P.H.U SOMBUD z Somonina wykonała również remont innego odcinka tej samej drogi, od Szklanej Góry w kierunku Mierzeszyna. W ramach prac utwardzono odcinek ok. 500m., wykonano rowy odwadniające oraz usunięto przydrożne zadrzewienia. Koszt prac wyniósł 54 900,00 zł., a 75% tej kwoty Gmina Przywidz pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Przed kilkoma dniami Wójt Gminy Przywidz wystąpił o kolejną dotację na remont ostatniego odcinka powyżej drogi, łączącego dwie sąsiednie gminy - Przywidz oraz Trąbki Wielkie.

Tekst pochodzi ze strony
Urzędu Gminy

Relacja z otworzenia drogi

Wójt Gminy przywitała gości i podziękowała za rozwagę w trudnych chwilach (czytaj: w trudnych chwilach macie mieć rozwagę a coś wam też skapnie).

Po poświęceniu drogi pracownicy gminni, radni, zaproszeni sołtysi oraz kilkoro mieszkańców udali się na mały poczęstunek oraz posiedzenie połączonych komisji.

Otwarcie drogi w Pomlewie
Otwarcie drogi w Pomlewie
Otwarcie drogi w Pomlewie
Otwarcie drogi w Pomlewie
Otwarcie drogi w Pomlewie
Otwarcie drogi w Pomlewie