Znamy propozycje uchwały Rady Gminy dot. zmiany obwodów szkół

Znamy propozycję Wójta Gminy oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu zmiany uchwały nr XIV/109/2004 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia ich obwodów.

Do Zespołu Szkół w Przywidzu - Szkoły Podstawowej należą miejscowości:
Czarna Huta, Częstocin, Gromadzin, Przywidz.

Do Szkoły Podstawowej w Pomlewie należą miejscowości:
Huta Górna, Huta Dolna, Jodłowno, Kozia Góra, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Pomlewo, Szklana Góra, Ząbrsko Górne, Klonowo Górne, Majdany, Michalin, Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Stara Huta.

Do Szkoły Podstawowej w Trzepowie należą miejscowości:
Bliziny, Borowina, Kierzkowo, Miłowo, Olszanka, Piekło Górne, Sucha Huta, Trzepowo, Klonowo Dolne, Piekło Dolne.

Analizując powyższy tekst należy stwierdzić, że do szkoły podstawowej w Przywidzu przestaną chodzić dzieci z miejscowości: Huta Górna, Katarynki, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Majdany, Michalin, Nowa Wieś Przywidzka, Piekło Dolne, Roztoka, Stara Huta.

Zastanawiające jest uzasadnienie wyroku na dzieciach: „W związku ze zmianą sytuacji demograficznej na terenie Gminy Przywidz polegającą na tym, że w rejonie Zespołu Szkół w Przywidzu powstają klasy liczące ponad 28 uczniów, a nawet powyżej 30, podczas gdy w innych szkołach liczebność klas jest niska od 10 do 15 uczniów, zachodzi konieczność proporcjonalnego rozmieszczenia dzieci, tak aby w Zespole Szkół klasy liczyły do 25 najwięcej 28 uczniów, a w pozostałych szkołach to jest w Trzepowie i Pomlewie 20. Biorąc pod uwagę w/w względy, możliwości lokalowe poszczególnych placówek, oraz możliwości finansowe Gminy Przywidz konieczne jest dokonanie zmian w granicach obwodów szkół.”

Uzasadnienie to pokazuje bezczelność i ignorancję osób piszących powyższy cytat. Nie prawdą jest, że w skutek sytuacji demograficznej (jak sugeruje powyższy tekst) jest wzrost liczebności dzieci w klasach. Obecnie jest niż demograficzny, który potrwa jeszcze do roku 2011. Tu chodzi tylko o chore ambicje naszych prominentów, którzy chcą połączyć klasy by pozwalniać nauczycieli, niewygodnych nauczycieli (czytaj z Gminy Przywidz)!

Wielką tajemnicą poliszynela jest również to, że roszady te mają spowodować wzrost poziomu edukacji w szkole w Przywidzu, z równoczesnym jego spadkiem w pobliskich szkołach. Jest to celowe działanie, gdyż szkoły te od kilku lat lepiej kształcą dzieci niż szkoła w Przywidzu.

Dziwny ten Przywidz… Jeszcze nie raz nasza władza despotyczna dobierze się do grzbietów naszych mieszkańców nie bacząc na żadne świętości. Teraz dzieci a potem…?

Chcesz bronić swych dzieci, naszych dzieci? Przyjdź na spotkanie Rady Rodziców i rodziców z Panią Wójt oraz Radnymi [czytaj...].

----------------------------------------------------------

Pobierz tekst:

  1. propozycja uchwały zmieniająca uchwałę nr XIV/109/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia ich obwodów [plik w pdf]
  2. zmiany treści aktów założycielskich szkół [plik w pdf]

----------------------------------------------------------