Jak w czeskim filmie

Czytając Biuletyn Informacyjny Gminy Przywidz można by się świetnie bawić, bo tylko śmiech wywołać musi nachalna propaganda sukcesu bijąca z jego stron, gdyby nie powaga sytuacji wskazująca na chęć manipulowania opinią publiczną. Jest to celowe i świadome wymuszenie na mieszkańcach akceptacji tego, czego żaden zdrowy rozsądek zaakceptować nie może a także sukcesu, którego nie ma. Jest to także próba autoreklamy podupadającego w sondażach autorytetu Wójta.

Twoja Gmina Przywidz, „wzorem” autorów agitacyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Przywidz, przedstawia wywiady z mieszkańcami. Naturalnie pytania i odpowiedzi przygotowaliśmy sami i otwarcie (w przeciwieństwie do autorów biuletynu) do tego się przyznajemy. Zaznaczamy też, że są one tendencyjne i nastawione na ukazanie fałszu płynącego z łam biuletynu gminnego.

Niedawno ukazała się autoreklama Wójta Gminy pod tytułem: Biuletyn Informacyjny Gminy Przywidz, czy to nie jest naruszenie ciszy wyborczej w myśl ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym art. 28 i 29?

PTG odpowiada:
Biuletyn Informacyjny Gminy Przywidz od lat nie promuje Gminy lecz jednoosobowo Wójta Gminy Przywidz. Ostatni numer jest tylko tego potwierdzeniem. Patrząc także pod kątem nadchodzącego referendum można także wnioskować, iż Wójt Gminy Przywidz rozpoczęła już kampanię referendalną łamiąc tym samym zacytowaną ustawę. Sposób prezentacji swojej osoby oraz „swych dokonań” jednoznacznie wskazuje, że Wójt Gminy próbuje przeciwstawić się zarzutom: Komitetu Referendalnego, Rady Rodziców, czy wręcz wielu mieszkańców.

Czy Wójt Gminy przedstawiając dany problem pyta również inne osoby niż te, które są z jej bliskiego kręgu znajomych i sympatyków?

PTG odpowiada:
Niestety Wójt swoich pomysłów i decyzji nie konsultuje z nikim spoza swego najbliższego otoczenia. Jako osoba, która mandat do sprawowania władzy otrzymała od nas - mieszkańców uważa, że nie musi się konsultować w ogóle ze społeczeństwem a wyborcy są jej potrzebni dopiero przy następnych wyborach. Jak błędna to postawa widać wyraźnie po ilości podpisów zebranych za przeprowadzeniem referendum, za jej odwołaniem. A przecież krytyka nie oznacza zaraz wrogości a może służyć wypracowaniu lepszej alternatywy dla Gminy a tym samym i mieszkańców. Słuchanie tylko swoich „doradców” powoduje wypaczanie poglądów na wiele spraw, zwłaszcza, że doradzające osoby często po poczynaniach Wójta oczekują korzyści dla siebie.

Co sądzicie o przedstawionej przez Wójta informacji o konieczności wprowadzenia nowych obwodów szkolnych?

PTG odpowiada:
Każda osoba poddana krytyce będzie się bronić. Jednakże wielkość jej jest mierzona chęcią wysłuchania argumentacji stron przeciwnych i przeanalizowania słuszności swego stanowiska. Niestety Wójt Gminy Przywidz jest głucha na wszelkie argumentacje rodziców i ekspertów a jedyną jej formą obrony jest słynne już zdanie: „Proszę Pana! Może sobie Pan również wybrać inną gminę i gdzie indziej mieszkać!” Nieprawdziwość zawartych tez w wywiadach z Wójtem Gminy oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Przywidzu zostanie przedstawiona w najbliższym czasie przez Komitet Referendalny.

Dlaczego oficjalne otwarcie ul. Jesionowej odbyło się po cichu bez udziału mieszkańców i Prezesa Spółdzielni „Wiosna”?

PTG odpowiada:
Na to pytanie sami nie znamy odpowiedzi. Osoba, która „kocha mieszkańców”, która zabiega o ich głosy powinna otworzyć drogę w ich obecności a nie po cichu w otoczeniu tylko swojej przybocznej świty. Zresztą, czy nie powinno być otwarcia wyremontowanej całej drogi a nie tylko kawałeczka? Remonty powinno robić się tak, by nie stwarzać dodatkowych sztucznych podziałów na lepszych i gorszych, jak to już kilkoro mieszkańców zauważyło.