Znamy termin referendum

Komisarz Wyborczy w Gdańsku uznał wniosek za spełniający wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym i wyznaczył datę referendum.

Data referendum została wyznaczona na niedzielę 20 września 2009 r.

Wyborcy będą głosować osobno za odwołaniem Rady Gminy (karta formatu A5 papier koloru białego) i Wójta Gminy (karta formatu A5 papier koloru różowego)

Terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz czynności, który jest opublikowany na stronie referendalnej: referendum2009.przywidz.org

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące referendum dostępne są na stronie referendum2009.przywidz.org

Na podstawie
referendum2009.przywidz.org