Ulgi podatkowe

Życie ludzkie ma wiele ścieżek. Raz jest lepiej, raz gorzej. Raz ja pomagam, raz Ty mi pomóż. Tym ponoć różnimy się od zwierząt, że posiadamy odruchy, tzw. ludzkie, które nakazują nam pomagać tym słabszym.

Co roku, do Wójta Gminy spływają podania o ulgi podatkowe, zwolnienie od opłat etc. Wójt rozpatruje i je przydziela, bądź nie. Jednak kryteria są zagmatwane, gdyż na listach często znajdowały się nazwiska, które budziły zdziwienie a kwoty umorzonych podatków były znaczne. Widać, Gmina bogata a Wójt łaskawa. Pewnie człowiek potrzebujący, może źle mu się wiedzie. Nie nam to oceniać, skoro Wójt umorzyła, to widać są podstawy.

Rozumiemy, że skoro umarza się podatki to umarza się je wg jakiegoś przyjętego szablonu. Znając psychikę człowieczeństwa, to pewnie o humanitaryzm chodzi, czyli umarza się tym, co akurat im się „noga w życiu podwinęła”. Jednak, okazuje się to błędnym założeniem. Prześledźcie Państwo sami dwa poniżej nadesłane pisma:

Dnia 21.09.2007 skierowałem do pani Wójt pismo z prośbą o umorzenie należności 800 zl wraz z odsetkami z tyt. podpisanej umowy o partycypację w kosztach budowy wodociągu.

Do chwili obecnej wpłaciłem należność za powyższe w kwocie 600,-zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Ponieważ moja sytuacja materialna pogorszyła sie znacznie w związku na stanem zdrowia/ w ubiegłym roku przeszedłem na rentę zdrowotną/ i niemożnością pracy na roli jak również wydatkami na leki, z których i tak muszę nieraz rezygnować gdyż nie stać mnie na ich wykup, nie jestem w stanie zapłacić żądanej kwoty. Dochód m-czny jaki osiągamy razem z żoną to kwota 732 zł /moja renta 487,40 + emerytura żony 244,91/. Za tą kwotę nie jestem w stanie przeżyć i wykupić leki dla siebie i żony nie mówiąc już o środkach czystości, opłatach za prąd i opał czy też na ubranie.

Nie jestem w stanie spłacić zobowiązania jakie na siebie wziąłem podpisując wspomnianą umowę.

Uważałem, że zwracając się z prośbą o umorzenie zaległości, sprawa została załatwiona dla mnie pozytywnie, gdyż tak długi okres oczekiwania na odpowiedź utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że być może poczta nie dostarczyła listu.

Wiadomo mi również, że Rada Gminy i Pani Wójt wspomaga finansowo mieszkańców gminy w trudnych sytuacjach materialnych.

Wobec powyżej przedstawionych argumentów proszę o odstąpienia skierowania sprawy zaległości na drogę postępowania sądowego i udzielenie mi pomocy umarzając zaległość lub też udzielenie zapomogi na jej pokrycie.

A teraz odpowiedź Wójta Gminy:

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27.06.2008r. w sprawie umorzenia należności z tytułu podpisanej umowy o partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej w wysokości 800,00 zł plus odsetki w kwocie 188,00 zł ( na dzień 27.06.2008r.) Wójt Gminy Przywidz odmawia umorzenia.

Brak dochodów finansowych nie może być refundowany ulgą w postaci umorzenia, które mają wyjątkowy charakter. Płatnik winien we własnym zakresie szukać innych możliwości uzyskania dodatkowych przychodów.

Jednakże ze względu na Pańską trudną sytuację finansową Wójt Gminy Przywidz postanawia rozłożyć ustaloną zaległość w kwocie 800,00 zł na 16 rat ustalając terminy płatności oraz wysokość poszczególnych rat jak niżej:

(tu następuje harmonogram spłat)

Odsetki od w/w należności w kwocie 188,00 zł zostają zawieszone do dnia 31.10.2009r. tj. do spłaty ostatniej raty.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dotrzymania terminu płatności z ustalonych powyżej rat, niniejsze postanowienie traci moc obowiązującą.

Jak blisko trzeba być Wójta Gminy, żeby skorzystać z jej łaskawości? Widać, że schorowane i osiągające niski dochód starsze małżeństwo, to słaba argumentacja. Zdaniem Wójta powinni „szukać innych możliwości uzyskania dodatkowych przychodów”. Znamy też, jakie propozycje dorabiania z ust Wójta padały pod adresem innych osób, lecz ze względu na dobro społeczne, nie przytoczymy.


Nazwisko małżeństwa, autorów cytowanych powyżej pism, znane PTG.