Krajobraz po referendum

Referendum zostało wygrane, Wójt i Rada Gminy Przywidz odwołana, ale co dalej? Takie pytania zewsząd padają.

Komitet referendalny, dla przypomnienia, w składzie: Przybycień Andrzej – pełnomocnik grupy inicjatywnej, Barton Jolanta, Borkowska Magdalena, Dombrowski Artur, Gąsiorowska Anna, Gierdziejewski Daniel, Kolasiński Marcin, Mikulski Feliks, Szymendera Bogumił, Śpiewak Anna wraz z ze sporą grupą wolontariuszy, już następnego dnia zebrał się, by omówić kwestie związane z dalszymi działaniami w gminie Przywidz po niedzielnym referendum. Postanowiono, że trzeba będzie współpracować z Zarządcą Komisarycznym przy realizacji najbardziej palących problemów. Zdeklarowano się także, by przedstawić to stanowisko, poprzez Wojewodę Pomorskiego, Premierowi. Wierzymy, że mądrość naszych przedstawicieli we władzach wojewódzkich i krajowych spowoduje wybór na stanowisko Zarządcy Komisarycznego człowieka, dla którego nasze, przywidzkie bolączki będą bliskie serca, i który rozpocznie proces naprawy naszej Gminy. Zapoczątkowane przez niego dzieło odbudowy będzie kontynuowane przez przyszłego Wójta i Radę Gminy.

W piątek odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie z Wojewodą Pomorskim. Uczestniczący w nim przedstawiciele Komitetu Referendalnego przypomnieli także o potencjale ludzkiej energii, która wytworzyła się w gminie Przywidz. Stwierdzono, że referendum zostało wygrane dzięki rzeszy wolontariuszy oraz rosnącej świadomości społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez wrzucenie kartki do urny, zadeklarowało się za demokracją w naszej Gminie. Wszystkie statystyki, media, politycy nie wierzyli w nasz sukces i dlatego jest on tym większy. Słowem: radość, euforia, dzwony na kościele, syreny i fajerwerki, łzy w oczach ze szczęścia były uzasadnione. Tej postawy społeczeństwa przywidzkiego nie wolno lekceważyć.

Wygraliśmy referendum i teraz konsekwentnie działamy dalej i mamy plan tego działania. Naszym manifestem w tej sprawie jest złożone w środę pismo do Premiera na ręce Wojewody (w załączeniu). Jednym z przejawów tej działalności jest wypracowanie sobie metody współpracy z komisarzem, aby móc realizować zamierzone cele. Dlatego prosimy premiera o komisarza, który nie będzie się bał podejmować decyzji i zajmował tylko przygotowaniami do wyborów, ale będzie współpracował i pomoże w zmianie na lepsze w naszej gminie. W pierwszej kolejności pomoże w przywróceniu do użytkowania budynek na Cisowej i naprawie gminnej oświaty, przeprowadzeniu bilansu otwarcia w gminie itp. W naszej opinii najlepszym kandydatem na komisarza będzie osoba, która zna realia gminy, sprawdziła się w działalności samorządowej i spełnia wymogi formalne.

Członkowie Komitetu Referendalnego i Wolontariusze, którym udało się pozyskać zaufanie wielu mieszkańców, mają świadomość, że stanowisko komisarza, jest w tej chwili kluczowym punktem dla dalszego, prawidłowego rozwoju gminy Przywidz. Nie władzą dla władzy, ale środkiem do realizacji celów, których powodem było zorganizowanie referendum.

Ważne by Zarządca Komisaryczny został wybrany w jak najkrótszym czasie, gdyż ogrom spraw do załatwienia oraz niepokój, jaki dochodzi do nas z Urzędu Gminy Przywidz, martwią i mogą grozić całkowitym paraliżem Gminy. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, iż dotychczasowy Wójt wszystkie sprawy decyzyjne skupiła tylko w swoich rękach i nie przekazała nikomu kompetencji do dalszej realizacji spraw.

-------------------------------------

Pobierz: