Do przyszłych "Wójtów"

 

Zbliżają się wybory na Wójta. Przedwczesne i obecnie niepotrzebne dla naszej Gminy, gdyż spokój i praca u podstaw jest ważniejsza niż następna zawierucha polityczna.

Jednakże znów ktoś się nie liczy z wolą większości w naszej Gminie. Trudno, skoro mieszkańcy są ponownie przypierani do muru, to czas zasiąść do stołu rokowań i wybrać JEDNEGO kandydata, który zostanie z woli mieszkańców Wójtem.

Po rozmowie z wieloma mieszkańcami naszej Gminy oraz w skutek obserwacji jawi się obraz tego, kogo są gotowi poprzeć przywidzczanie. Oto jego podstawowe cechy:

  1. Musi mieć dobro Gminy nade wszystko.
  2. Musi prowadzić jawną i przejrzystą politykę gminną a zwłaszcza finansową.
  3. Musi mieć ogląd całości spraw gminnych a nie tylko wybranych dziedzin.
  4. Musi posiadać odpowiednie „kontakty” w urzędach wyższych.
  5. Musi słuchać głosu wyborców przez cały czas bycia Wójtem.
  6. Musi szanować każdego z mieszkańców, nawet wtedy, gdy jest z opozycji, gdyż szacunek każdemu się należy.
  7. Musi być gwarantem zgody społecznej.

Po prostu, musi być Wójtem dla nas, mieszkańców.

Przywidzczanie są zmęczeni ciągłymi konfliktami, obietnicami bez pokrycia i tarciami już nie tylko na linii: władza opozycja, ale także wewnątrz dotychczasowej opozycji. Ważne więc jest, by przed wystawieniem wspólnego kandydata usiąść do stołu rokować, w świetle jupiterów i rozmawiać. Brak tych rozmów i spełnienia podstawowych oczekiwań społecznych, doprowadzić może, do zaprzepaszczenia wygranej w referendum, a to będzie policzek dla 1518 mieszkańców. Macie czas do 27 listopada na wystawienie tego jednego kandydata.

Wybierając jednego z pośród Was, pamiętajcie także o tym, że to mieszkańcy tej Gminy dokonywać będą wyboru a nie sztab jednego czy drugiego kandydata. Tu nie liczy się już tylko dotychczasowa niechęć do dokonań władzy, ale to, jak Was postrzegają potencjalni wyborcy. Pamiętajcie, że bycie wielkim nie zawsze oznacza bycie wodzem, gdyż szacunek zdobywa się przede wszystkim tym, kim się jest oraz swoją pracą, zwłaszcza dla innych.

A my mieszkańcy życzmy sobie, abyśmy 21 grudnia obudzili się w Gminie, którą będzie rządził najlepszy z najlepszych.

 

Obserwator