Koszty przenosin "Cisowej"

Jesteśmy mile zaskoczeni sprawnością działania Urzędu Gminy w Przywidzu, gdyż pomni kilkutygodniowych oczekiwań na jakąkolwiek odpowiedź na pytania zadane poprzedniej Wójt lub Radzie Gminy, nie spodziewaliśmy się, że tym razem czas odpowiedzi wyniesie jedynie 11 (!!!) dni.

Czyli można normalnie traktować petenta, czego poprzednia Wójt nie robiła. Dodajmy także, że w tym wypadku odpowiedzi udzielili nie tylko pracownicy Urzędu Gminy ale także dyrektor Zespołu Szkół. Ciśnie się więc na usta stwierdzenie, że tak długie odpowiedzi poprzedniej Wójt wynikały nie ze skomplikowania pytań czy procedur, ale z niechęci do ich udzielania.

Wracając do meritum wniosku o udzielenie informacji publicznej można zauważyć, że koszty przenosin wyposażenia ze szkoły z ul. Cisowej na ul. Uhlenberga to:

LP Wyszczególnienie Koszt w zł
1. Koszt samochodu wraz z pracownikiem gospodarczym 2075,19
2. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Uhlenberga tj. wyburzenie ściany w izbach lekcyjnych nr 5 i 6 na pierwszym piętrze oraz demontaż i montaż sedesów i umywalek w toaletach uczniowskich 7835,00
3. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy budynku szkolnym przy ul. Uhlenberga 10 w Przywidzu tj. skucie starego betonu, nawiezienie piasku, umocnienie skarpy przy boisku 11000,00
4. Demontaż i montaż placu zabaw 1999,99
RAZEM 22910,18

Należy nadmienić, że są to koszty tylko te, które były znane na dzień udzielania odpowiedzi. Koszty te dotyczyły tylko przenosin szkoły z ul. Cisowej na ul. Uhlenberga, oraz adaptacji budynku przy ul. Uhlenberga. Należy domniemywać, że koszt przenosin z powrotem na ul. Cisową i koszt przywrócenia obu budynków, tylko do stanu sprzed tej zawieruchy, poprzez analogię, wyniesie co najmniej 22910,18 zł.

Łączna suma zbędnie wydanych pieniędzy to co najmniej 45820,36 zł.

Kwota ta jest całkowicie bezzasadnie wydana i obciąża ówczesnego Wójta i ówczesną Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu. Jest to wynikiem niegospodarności i chęci realizacji za wszelką cenę swojej, niekonsultowanej ze społeczeństwem polityki oświatowej. Pamiętajmy, że powyższe koszty są kosztami przybliżonymi, zaniżonymi. Nie obejmują także kwot, straconego czasu, stresu jakie ponieśli rodzice, nauczyciele oraz nie obejmują kosztów referendum. Tak, do kosztów tych należy wliczyć również cenę referendum poniesione przez Gminę Przywidz oraz wszystkich tych, co to referendum finansowali z własnej, prywatnej kieszeni! Koszt ten nie wystąpiłby, gdyby ówczesna Wójt i Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu chcieli słuchać rodziców, społeczeństwa, a nie tylko bawić się ich kosztem, dla bliżej nieokreślonych celów, których możemy się jedynie domyślać.

W imieniu wielu mieszkańców i rodziców, naszych rozmówców, wnosimy do Wójta – osoby pełniącej funkcję organów Gminy Przywidz, o skierowanie do prokuratury doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności przez: ówczesnego Wójta Gminy Przywidz oraz ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu, wraz z żądaniem zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Gminę Przywidz oraz Zespół Szkół w Przywidzu.

-----------------------------

Pobierz:


Czytaj:
Co słychać na Cisowej?