Są zarzuty w prokuraturze przeciw byłej Wójt

Wpłynął wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą Wójt Gminy Przywidz!

Dla dobra toczących się postępowań, nie możemy przedstawić pełnej listy zarzutów a jedynie w sposób ogólny je opisać.

Wniosek, który wpłynął do Prokuratury skierowany jest przeciw: byłej Wójt Gminy Przywidz, byłej Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu oraz byłej Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu.

Zarzuty to m.in. fałszowanie dokumentów, przekroczenie kompetencji i poświadczenie nieprawdy.

Pamiętajmy także, że od dłuższego czasu jest prowadzone śledztwo przez Prokuraturę przeciwko byłej wójt Gminy Przywidz, w sprawie nadużyć i nieprawidłowości, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy w Przywidzu. Wystosowano również wniosek o wgląd w akta oraz o informację o przebiegu postępowania przygotowawczego.

W związku z tak licznymi i poważnymi oskarżeniami jakie zostały zarzucone byłej Wójt, zachodzi pytanie, czy osoba taka, przeciw której są kierowane poważne zarzuty oraz jest toczone śledztwa ma prawo, w tym również prawo moralne, startować w wyborach samorządowych? Jaką moralnością muszą kierować się osoby, które chcą ponownego wyboru na stanowisko Wójta człowieka, z tak poważnymi zarzutami? Czy powrót na stanowisko Wójta nie będzie wiązał się z próbą uniknięcia odpowiedzialności? Co w przypadku przedstawienia zarzutów po ponownym wyborze na stanowisku Wójta? Czy wtedy będzie nam grozić, jak miało już to miejsce w niektórych miejscach kraju, rządzenie zza krat?

Patrząc na swoistą krucjatę i rozmijające się w znacznej części z prawdą ataki na ponowne oddanie w użytkowanie budynku szkolnego przy ul. Cisowej, jakie prowadzi synowa byłej Wójt i jednocześnie czytając w ulotce Bożeny Mielewczyk - Zawady: „Nie udało mi się również spełnić i moich marzeń (...)” możemy domniemywać, że po ewentualnym jej powrocie na stanowisko budynek ten zostanie natychmiastowo zamknięty, dzieci ponownie poprzenoszone a budynek sprzedany. W zamian zostanie nam zafundowany złom poniemiecki w postaci zjeżdżalni, której koszt adaptacji, postawienia oraz uzyskania wszystkich atestów dorówna kupnie nowej, atestowanej, ale polskiej.