Kasa odpłynęła w siną dal

Była Wójt rozpoczęła rozbudowę Gimnazjum w Przywidzu. Wielokrotnie informowała, że będzie to inwestycja prawie w połowie z funduszy europejskich, a jakie korzyści roztaczała przed mieszkańcami! Jednak, czy rzeczywiście są na to środki?

Okazuje się, że była Wójt rozpoczęła budowę bez gwarancji, że środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma. Kilka dni temu, oficjalnie, wpłynęła do Urzędu Gminy Przywidz informacja o niewybraniu projektu do realizacji i przeniesieniu go na 12 pozycję listy rezerwowej (dofinansowanie otrzymało 17 projektów). Co to oznacza? Otóż, Gmina musi prowadzić dalej budowę z własnych środków! Stają w tym miejscu pod znakiem zapytania wszystkie inne inwestycje, np. remonty dróg (w tym ul. Jesionowa), budowa przystanków, oświetlenie sołectw, budowa świetlic, etc.

Oznacza to straty Gminy Przywidz nawet 1.400.000 zł!

Nie do pomyślenia jest, żeby włodarz Gminy poprzez spełnianie zachcianek doprowadza do konfliktu społecznego, którego następstwem było referendum, a także, wbrew opinii społecznej, przygotowuje jeden budynek szkolny na sprzedaż, oraz rozpoczyna rozbudowę gimnazjum bez zapewnienia wymaganych środków.

Mieszkańcy często sugerują, iż Urząd Gminy powinien złożyć doniesienie do prokuratury przeciw byłej Wójt o popełnieniu przestępstw: niegospodarności, przekroczenia uprawnień, wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Chcą także, aby Urząd Gminy sprawdził, czy budowa kanalizacji w miejscowości Pomlewo otrzymała dofinansowanie.

 

---------------------------------

Zobacz:

  1. Informacja o niewybraniu projektu do realizacji przez Zarząd WP
  2. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie
  3. Lista rezerwowa