Oliwa zawsze sprawiedliwa!

 

Kampania wyborcza w pełni. Każdy chce wygrać, bo wiadomo, stanowisko reprezentacyjne. Jedni prowadzą w sondażach inni są w tyle. Cóż się więc robi, by wskoczyć na pierwsze miejsce? Skoro nie można uczciwie, to pomawiać(!), fałszować(!), kłamać(!). A może to coś da!

Wszystko jednak ma swoje granice. Wójt osoba pełniąca funkcje organów Gminy Przywidz poczuła się dotknięta nieprawdziwymi informacjami zawartymi w Biuletynie nr 1 Komitetu Wyborczego Wyborców Bożena Mielewczyk – Zawada i skierowała w trybie wyborczym sprawę do sądu.

Głównymi zarzutami były pomówienia, które poniżej przytaczamy:

 1. Umorzeniu zaległości podatkowych niektórym miejscowym przedsiębiorcom, którzy podczas referendum wykazywali się „pozytywną" i dużą „skutecznością", co do tej pory nie zostało upublicznione, ani za pośrednictwem strony internetowej UG, czy też tablicy ogłoszeń.
 2. Odwołaniu Skarbnika Gminy za brak akceptacji spornych wydatków, która odpowiedzialna była za finanse gminy przez okres ostatnich 6 lat i nie dopuściła do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 3. Agitacji wyborczej w Kościele. Niech Kościół będzie miejscem modlitwy i wyciszenia.
 4. Rozpowszechnianiu nieprawdziwej informacji dotyczącej wynagrodzenia byłej dyrektor Zespołu Szkół, której dodatki były niższe od obecnej p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu. Szkoda tylko, że nie wspomniano o tym, iż ta sama pani dyrektor zarobiła przez okres swojej kadencji 80 tyś zł (wynajem obiektu na kolonie i obozy), które przeznaczyła na remont szkoły oraz zakup wyposażenia.
  oraz
 5. Rzekome celowe wycofanie się z inwestycji
  [- Celowemu pominięciu w projekcie budżetu na 2010 rok dalszego remontu ul. Jesionowej w Przywidzu, modernizacji drogi w Jodłownie oraz dróg rolnych w Częstocinie, Starej Hucie i Koziej Górze;
  - Świadomemu niszczeniu obranego kierunku rozwoju Gminy. Wniosek unijny złożony wiosną br. dotyczący uatrakcyjnienia oferty turystycznej Przywidza (GOK, chodnik, zjeżdżalnia) nie będzie realizowany i dofinansowany.(...) przyp. aut.
  ].

W podsumowaniu pozwu m.in. czytamy:

Była wójt gminy nie przyjęła do wiadomości suwerennej decyzji wyborców i zdecydowała się ponownie kandydować na urząd, z którego została odwołana. Powołany przez nią Komitet buduje kampanię wyborczą przede wszystkim na dezinformacji i nieczystych posunięciach, które - w świetle dokonanej już w referendum oceny poprzednich władz gminy - zdają się być w jego oczach jedynym sposobem odwrócenia podjętej przez wyborców decyzji. Ponieważ wyborcy negatywnie ocenili już fakty i argumenty, uczestnik postępowania upatruje szansy na zwycięstwo w odwoływaniu się do nieprawdy, pomówień i insynuacji. Twierdzi więc m.in., że za referendum w sprawie odwołania byłej wójt stała tajemnicza grupa, która jest obecnie nagradzana z publicznych środków przez aktualne władze, a także stawia szereg nieprawdziwych zarzutów co do sposobu zarządzania gminą przez aktualne władze. Dopóki posunięcia KWW Bożeny Mielewczyk-Zawada mają charakter ocen, dopóty wymykają się spod kontroli sądu w trybie wyborczym, a ich ocena pozostawiona pozostaje wyborcom. Kiedy jednak materiały wyborcze KWW Bożena Mielewczyk-Zawada posuwają się do przeinaczania faktów i prezentują kłamliwe stwierdzenia - niezbędnym staje się odwołanie do decyzji sądu, albowiem wyborcy mają prawo do prawdy przed podjęciem aktu głosowania.

Na rozprawie w trybie wyborczym, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2009 roku zapadł skazujący wyrok, który pozwanemu Komitetowi Wyborczemu Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada postanowił:

  1. zakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada w Przywidzu rozpowszechniania w materiale wyborczym oznaczonym jako „Biuletyn Wyborczy Nr 1 KWW Bożena Mielewczyk - Zawada" w formie ulotek i poprzez stronę www.mielewczyk-zawada.pl nieprawdziwych informacji;
  2. orzec przepadek materiału wyborczego oznaczonego jako „Biuletyn Wyborczy Nr 1 KWW Bożena Mielewczyk - Zawada” w formie ulotek zawierającego informacje nieprawdziwe opisane w punkcie 1 postanowienia;
  3. nakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada w Przywidzu sprostowanie informacji nieprawdziwych opisanych w punkcie 1 postanowienia poprzez publikację w Dzienniku Bałtyckim w formie płatnego ogłoszenia o formacie nie mniejszym niż pół strony, przy zastosowaniu czcionki nie mniejszej niż 13 punktów, o następującej treści:

Komitet Wyborczy Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada w związku z przedterminowymi wyborami Wójta Gminy Przywidz zarządzonymi na 20 grudnia 2009 r. przeprasza kandydata na wójta, Pana Marka Zimakowskiego, za nieprawdziwe informacje, które pojawiły się w ulotkach Komitetu. KWW Bożena Mielewczyk - Zawada oświadcza, iż w swoich materiałach wyborczych posłużył się niezgodnymi z prawdą informacjami w miejsce następujących faktów:

 1. iż po odwołaniu byłej wójt Gminy Przywidz nie miały miejsca umorzenia zaległości podatkowych miejscowym przedsiębiorcom, którzy podczas referendum w sprawie jej odwołania wykazali się „pozytywną" i „dużą skutecznością";
 2. że nowe władze nie pominęły celowo w projekcie budżetu modernizacji drogi w Jodłownie oraz „nie niszczyły świadomie obranego kierunku rozwoju” Gminy poprzez celową rezygnację z projektu zjeżdżalni;
 3. odwołanie skarbnika gminy nie nastąpiło ze względu na brak akceptacji spornych wydatków;
 4. konkurencyjne Komitety Wyborcze nie prowadziły agitacji w kościele w Przywidzu oraz
 5. że nowy dyrektor szkoły w Przywidzu otrzymuje wyższe wynagrodzenie i dodatki niż poprzedni dyrektor tej instytucji - Komitet Wyborczy Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada oświadcza, iż podane przez niego informacje nie polegały na prawdzie i przeprasza tych wyborców, których w ten sposób wprowadził w błąd;
 1. nakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada w Przywidzu wpłacenie kwoty 1.000 zł. na rzecz Stowarzyszenia - Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu -Organizacji Pożytku Publicznego;

Tym samym sąd wykazał, że pomówienia, kłamstwa i oszczerstwa w wykonaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bożeny Mielewczyk - Zawada są faktem.

-------------------------------------------------

Pobierz: