Ślubowanie Wójta

25 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Przywidz, po perypetiach prawnych i społecznych mógł w końcu złożyć ślubowanie.

Mimo, że do chwili obecnej, wg opinii prawników, samorządowców a także mieszkańców, nadal pozostaje kwestia wyjaśnienia prawnych aspektów wyborów samorządowych, to w końcu mamy Wójta!

Dotychczasowo, mimo wybrania w demokratycznych wyborach Wójt, nie mógł pełnić tej funkcji, gdyż... nie miał kto przyjąć od niego ślubowania. Kuriozalnym pozostaje fakt, że o sytuacji tej wszyscy wiedzieli już co najmniej od momentu ogłoszenia wyborów. Dlaczego więc wszystkie decyzje zapadały w ostatniej chwili?

22 stycznia 2010 roku mieszkańcy Przywidza usłyszeli długo oczekiwaną informację: Premier RP odwołał Wójta, osobę pełniącą funkcje organów Gminy Marka Zimakowskiego i powierzył funkcję Rady Gminy Przywidz Wojciechowi Etmańskiemu.

25 stycznia Wójt elekt złożył ślubowanie w obecności zaproszonych gości, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz mieszkańców.

Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta
Ślubowanie Wójta

Serdeczne podziękowania dla „Słonia” za udostępnienie zdjęć.