Gmina na farbie się trzyma

Przez ostatnie lata, mieszkańcy wielokrotnie byli informowani, jak wspaniale wszystko w Gminie się remontuje.

W chwili obecnej, gdy nastały „nowe czasy” wiele tych informacji jest weryfikowanych. Skupmy się na gminnych zasobach budowlanych w Przywidzu. Okazuje się, że wszystkie budynki wymagają rzetelnego remontu, ale po kolei.

Budynek GOK

Niedawno został odnawiany, jednak tylko z zewnątrz. Wymieniono elewację, ocieplono i pomalowano. Do tego położono kostkę na parkingu, zrobiono podjazdy dla inwalidów i... może okazać się, że to wszystko będzie trzeba zniszczyć, gdyż:

  1. W piwnicy jest od lat woda, która ciągle napływa. Trzeba zrobić odwodnienie i wyizolować fundamenty co może pociągnąć za sobą konieczność ich odkrycia, a tym samym w pasie ok 1 m od budynku, wszystko trzeba będzie rozkopać.
  2. Dach budynku wymaga wymiany, gdyż belki podtrzymujące oraz sam dach są spróchniałe. Strażacy chodząc po nim podczas odśnieżania musieli być ciągle asekurowani, gdyż się uginał. Remont dachu oznacza zniszczenie świeżo zrobionej elewacji.
  3. Wnętrze do gruntowego remontu (w tym instalacje elektryczna, grzewcza), gdyż w chwili obecnej nie ma pomieszczeń do prowadzenia zajęć.

Budynki szkolne

Po zamieszaniach związanych z „koniecznością” wyłączenia budynku na ul. Cisowej z zasobów szkolnych, Zespół Szkół jest pod „szczególną opieką” Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Okazało się, że budynek na ul. Uhlenberga jest najgorszym pod kątem technicznym i bezpieczeństwa. Nadzór budowlany może nie pozwolić na dalsze jego użytkowanie, jako budynku szkolnego. Dziwi więc tym bardziej fakt, że to nie jego, a szkołę przy ul. Cisowej chciano zamknąć. Budynek przy ul. Uhlenberga nie był też przewidywany do remontu.

Budynek Gimnazjum wymaga rewitalizacji, gdyż od lat nie był remontowany. Najgorzej jest z instalacjami i oknami. Nie zapominajmy o sali gimnastycznej, która nie służy do nauki gier zespołowych (jest za mała). Dobudowa nowej części ujawnia dodatkowe niedoskonałości, np. system grzewczy, który będzie bardzo drogi w utrzymaniu. Do tego dochodzi nieskuteczna izolacja termiczna budynku.

Budynek na ul. Cisowej dopiero po referendum jest remontowany i dostosowywany do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Urząd Gminy

Choć z zewnątrz urokliwy wewnątrz tragedia. Nie spełnia obecnych norm i nie różni się od pozostałych - wymaga gruntownego remontu lub budowy nowego budynku, na miarę XXI wieku.

Fakty te od wielu lat są znane samorządowcom, w tym też i byłej Wójt.

Co zrobiono dotychczas?

Zafundowano nam rozbudowę gimnazjum za nasze pieniądze, gdyż Gmina nie otrzymała na nie dofinansowania. Można spekulować, że taki postępowanie ówczesnych władz było nastawione tylko na wygranie referendum, i nie liczono się ze skutkami społecznymi i gospodarczymi Gminy. Obecnie trwają intensywne rozmowy o pozyskanie choć części funduszy na dalszą realizację tego zadania, lecz jaki będzie efekt? Nie wiadomo. Obecne władze informują, że będą starali się skutecznie negocjować z Urzędem Marszałkowskim.

Reasumując

Remonty gminnych budynków, ostatnimi laty, ograniczały się do ich malowania i karczowania krzaków. Szkoda, że prowadzone prace były w tak ograniczonym zakresie, i nie zachowywano kolejności remontów, gdyż następny remont (jak w przypadku GOK) zniszczy to co dotychczas zrobiono.

Brak racjonalnego gospodarowania finansami spowodował, że każdy z tych budynków wymaga szybkich i gruntownych napraw, lub wręcz postawienia nowego, na miarę XXI wieku. Niestety, Gmina nie ma na to środków, a czas ucieka... W chwili obecnej, Gmina musi zabiegać o pozyskanie środków zewnętrznych, dlatego trudne wyzwanie stoją przed naszymi samorządowcami, zwłaszcza, że gro pieniędzy unijnych zostało już rozdysponowane dla... innych gmin.