Wiosenne porządki

Spokój w Gminie, brak tarć i przepychanek sprzyja racjonalnemu myśleniu i chęciom pracy na rzecz Gminy.

W Gminnym Ośrodku Kultury po podziale pomieszczenia, po zdewastowanej kasie biletowej, na korytarz prowadzący do świetlicy socjoterapeutycznej, zostało utworzone pomieszczenie o powierzchni ok. 16 m2. W ramach własnych rezerw budżetowych Gminny Ośrodek Kultury pomieszczenie to wyremontował. Doprowadzono CO, naprawiono elektryczność, wymieniono fragment zniszczonej podłogi, wycekolowano i pomalowano ściany, położono wykładzinę. Zakupiono też: materiał oraz wykonano zabudowę wnęki, a także mini mebelki dla najmłodszych uczestników warsztatów w GOK (Więcej informacji na stronie GOK).

Między OSP w Przywidzu a GOK-iem powstały chodniki: do pomieszczeń remizy oraz, po kilkuletnich oczekiwaniach, zejście na parking z chodnika przy drodze wojewódzkiej. Zwłaszcza ten ostatni pozwoli zaoszczędzić krzewy i trawę, gdyż piesi właśnie tędy często skracali sobie drogę. Teren między budynkami przygotowano pod trawnik. Nawieziono ziemię (za bezinteresowne jej przywiezienie wszyscy zainteresowani dziękują p. Wojciechowi Etmańskiemu) oraz wyrównano plac. Przy OSP posadzono tuje.

Przy OSP położono nowy chodnik do schodów prowadzących do parkingu. Przy okazji wyrównano zapadnięty wjazd. Właśnie podczas tych prac stwierdzono, iż pod kostką brukową jest sam piasek bez nawet śladowej ilości cementu. Ciekawe, czy pozostałe place i chodniki, na których w poprzednich latach kładziono kostkę też tak partacko wykonano? Należy zadać pytanie: czy Urząd Gminy dokona kontroli podłoża zwłaszcza pod placami i parkingami? Podjazd przed garażami OSP wymaga przebudowy, gdyż jest pozarywany oraz nie posiada odprowadzeń wód do kanałów burzowych. Nie ma również odprowadzenia wody z parkingu przy GOK. Przy źle wykonanym podłożu jest to dodatkowy czynnik, przez który zapada się bruk.

Wyremontowany pokoik do zajęć z dziećmi
Tu będzie trawnik
Zejście na parking przy GOK