Fundusz sołecki przyznany

Uchwalony został budżet funduszu sołeckiego na rok 2011.

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) zezwalał już uchwalić taki fundusz w 2010 roku. Niestety nasi byli włodarze zajęci „innymi ważnymi sprawami” nie wprowadzili zapisów powyższej ustawy w życie (termin upłynął 30 czerwca 2009 r.). Stracili na tym mieszkańcy sołectw, gdyż to oni wiedzą, co najbardziej jest im potrzebne, i pieniądze te mogli już w tym roku właściwie spożytkować.

Jednakże uchwalenie tego funduszu to nie wszystko. Do 30 września 2010 roku Sołtysi wraz z Radą Sołecką muszą przedstawić wnioski, na co ten fundusz (do wysokości przyznanej kwoty) wykorzystają. Brak wniosków skutkować będzie... przepadnięciem funduszu.

Nie są to małe środki (patrz tabela poniżej) i można za nie wiele zrobić. Dlatego mieszkańcy, naciskajcie na swych sołtysów, by przedstawili jak najlepszy projekt. W przypadku niechęci wykonania statutowych obowiązków przez sołtysów i Rady Sołeckie, wnioski mogą być złożone i podpisane przez 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Nadmienić także należy, iż 30% przyznanego funduszu sołeckiego zostanie zwrócony do Gminy z budżetu Państwa.

Tabela: Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2011

LP Sołectwo Liczba mieszkańców
(stan na 30.06.2009r.)
Wysokość funduszu sołeckiego w PLN
1 Borowina 329 13 374
2 Częstocin 104 7 686
3 Huta Dolna 133 8 419
4 Jodłowno 213 10 441
5 Kierzkowo 143 8 672
6 Kozia Góra 61 6 599
7 Marszewo 241 11 149
8 Marszewska Kolonia 89 7 306
9 Miłowo 112 7 888
10 Michalin 276 12 034
11 Nowa Wieś Przywidzka 368 14 360
12 Olszanka 127 8 267
13 Piekło Górne 195 9 986
14 Pomlewo 486 17 343
15 Przywidz 1 836 51 474
16 Stara Huta 164 9 203
17 Sucha Huta 220 10 618
18 Trzepowo 276 12 034
  RAZEM 5 373 226 853