Po latach walki mają świetlicę

Po latach batalii o świetlicę sołecką nareszcie ją dostali. Jak widać, wystarczy tylko normalna władza w Gminie, i zamiast walki jest porozumienie z mieszkańcami.

Bój o świetlicę trwa od 2006 roku, czyli już 4 lata! Ówczesna Rada Gminy wyraziła zgodę za nabycie od Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku, budynku po byłej zlewni mleka położonej na działce nr 144/3 w Klonowie Górnym, za kwotę 10000 zł.

Początkowo była Wójt, walcząc z nieprzychylną sobie Radą, wykazywała chęć współpracy z mieszkańcami. Jednak po wygranych wyborach w 2006 roku, gdzie jej komitet wyborczy obsadził większość w Radzie, zaczęły piętrzyć się trudności.

Na nic zdawały się pisma i apele Sołtysa Starej Huty Wiesława Spisaka, Rad Sołeckich, sporej części mieszkańców sołectw Stara Huta, Klonowo Dolne, Klonowo Górne i Roztoka. W konsekwencji, przy ogólnym niezadowoleniu, licznych protestach opinii publicznej, zlewnia została sprzedana. Tak mieszkańcy zostali ukarani, tylko za co? Chcieli tylko mieć miejsce spotkań, miejsce gier, zabaw dzieci i młodzieży. Może właśnie to, wspólne spotkania w większym gronie było tak niebezpieczne dla ówczesnej władz?

Nastał czas referendum, czas wyboru nowego Wójta i… Jakże odmienna sytuacja. Spokój rozwaga, działania dla mieszkańców, brak szukania, jak poprzednio, taniego poklasku w świetle jupiterów ale ciężka mozolna praca. Efekt? Znaleziono nowy obiekt na świetlicę. Szkoda tylko, że już nie tak korzystnie usytuowany jak ten poprzedni. Szybko rozwiązano wszelkie trudności i przekazano w użyczenie sołectwu budynek przy ul. Szmaragdowej 13/2, po byłej szkole podstawowej w Starej Hucie.

Budynek wymaga sporego nakładu środków, które Sołtys wraz z Radą Sołecką chcą pokryć częściowo z funduszu sołeckiego, ale także, jak Wiesław Spisak mówi: „Chcemy pozyskać środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Wsi, czy też poprzez „małe projekty” na remont i adaptację na nasze potrzeby budynku, ale także na powstanie Koła Gospodyń Wiejskich, czy sekcji sportowych i kulturalnych dla młodzieży. Już prowadzimy rozmowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, który przekazał nieodpłatnie stoły do gry w ping-ponga. Dalszą pomoc też obiecał Wójt.(…)”

Jednak świetlica to nie jedyny problem w tym sołectwie. „(…)Od lat walczymy o poprawę naszej drogi, wielokrotnie wskazywaliśmy na rozbieżności między deklaracjami, faktycznym wykonaniem prac i kwotami pieniędzy za nie płaconymi. Są na to dokumenty, które pisałem do ówczesnej Rady Gminy i Wójta. Bez odzewu.” - mówi dalej Sołtys. W sołectwie chcą także poprawy oświetlenia i budowy wiaty przystankowej w Czarnej Hucie – dla dzieci dowożonych do szkół.

Teraz, gdy w Gminie, dzięki staraniom obecnego Wójta, jest równiarka, istnieje bardzo duża szansa, aby droga, spędzająca sen z oczu sołtysa, została w końcu porządnie wykonana. Przy takiej współpracy z Urzędem Gminy, także inne problemy zostaną szybko usunięte.

Jak widać, wystarczą tylko dobre chęci władzy gminnej i zamiast wojny mamy współpracę, która wyzwala spore inicjatywy samych mieszkańców.

-----------------------------------

Zobacz:

Przeczytaj także:

Mieszkańcy walczą o świetlicę