Kolejna droga będzie remontowana

Wójt Gminy Przywidz sukcesywnie pozyskuje środki na kolejne remonty dróg.

Po projektach: zagospodarowanie drogi gruntowej okalającej Jezioro Przywidzkie, modernizacji drogi transportu rolnego w Nowej Wsi Przywidzkiej, II etapu remontu ulicy Jesionowej w Przywidzu, przyszedł czas na remont drogi gminnej Pomlewo - Kozia Góra. Droga będzie remontowana na długości 2.399 m.

Dofinansowanie to jest w ramach tzw. Schetynówki i będzie realizowane w 2011 roku. Kwota dofinansowania to 967.650,00 zł

Jak widać można pozyskiwać z zewnątrz pieniądze na remonty dróg, w tym dróg gminnych, a nie remontować je tylko z naszych środków, jak było to w kadencji poprzedniego wójta [przeczytaj: Drogi Gminne oraz Radujmy się!]

Marek Zimakowski, Wójt Gminy Przywidz powiedział: „Chcemy, by wszystkie drogi były należycie wykonane. Będziemy starali się sukcesywnie je remontować. Dlatego zakupiliśmy równiarkę, by również drogi gruntowe były przejezdne i bez dziur. Już są pierwsze efekty jej pracy. Staramy się także pozyskiwać kolejne dofinansowania, aby w nasze Gminie było jak najwięcej dróg z nawierzchnią asfaltową.”